Co_trzeba_umiec_z_gramatyki_na_poziomie_B1_PDF

Ten podkast powstał z myślą o osobach, które chciałyby przygotować się do egzaminu certyfikatowego na poziomie B1 i zastanawiają się, jakie zagadnienia gramatyczne trzeba znać na tym poziomie.


Co trzeba umieć odmieniać?


Jak już doskonale wiecie, język polski uwielbia odmianę. Co trzeba umieć odmieniać na poziomie B1? Zacznijmy od rzeczowników.
• Powinniście znać odmianę w liczbie pojedynczej i mnogiej takich rzeczowników jak na przykład: „mama”, „koleżanka”, „pani”, „miłość”, „noc” czy „rzecz”. Mowa tu o rzeczownikach rodzaju żeńskiego zakończonych na -a, -i oraz na spółgłoskę. Musicie też umieć odmieniać rzeczowniki rodzaju męskiego – zakończone na spółgłoskę, na przykład „rower”, „samochód”, „telefon”, oraz na samogłoskę, na przykład „kolega” lub „artysta”. Obowiązuje was też odmiana nazw narodowości. Często trudności sprawia wam mianownik rzeczowników męskoosobowych w liczbie mnogiej, na przykład „aktorzy”, „lekarze”, „prawnicy”, „studenci”. Podczas przygotowań do egzaminu poszukajcie ćwiczeń na ten temat.
• Nie zapominajcie też o rodzaju nijakim. Ten rodzaj mają takie słowa jak na przykład „miasto”, „serce” lub „muzeum”. Ich odmianę też musicie znać.
• Szczególną uwagę zwróćcie na rzeczowniki o nieregularnej odmianie (na przykład „dzień”, „tydzień”, „rok”, „przyjaciel”, „człowiek”).
• Zawsze pamiętajcie o alternacjach, czyli zmianach liter przy odmianie, na przykład mówimy: „To jest duże miasto”, ale: „Mieszkam w dużym mieście”.
• Na poziomie B1 powinniście też umieć odmieniać nazwy własne, takie jak nazwy miast i imiona, a także nazwiska zakończone na -ski, -ska, -cki, -cka, na przykład Kowalski, Nowicka. Trzeba też znać odmianę rzeczowników typu „imię” i „zwierzę”.


Co oprócz rzeczowników?


• Powinniście umieć odmieniać przymiotniki w liczbie pojedynczej i mnogiej. Musicie znać pełną odmianę przymiotników na przykład takich jak „mały”, „duży”, „drogi”, „tani” i innych.
• Jak wiecie, w języku polskim odmieniają się też zaimki. Powinniście znać odmianę zaimków osobowych („ja”, „ty”, „on”, „ona”, „ono”, „my”, „wy”, „oni”, „one”), wskazujących („ten”, „ta”, „to”), dzierżawczych („mój/moja/moje”, „twój/twoja/twoje, „nasz/nasza/nasze” i „wasz/ wasza/wasze”), nieokreślonych („ktoś, coś”), przeczących („nikt, nic”) oraz pytajnych („kto?”, „co?”, „jaki/jaka/jakie?”, „który/która/które?”, „czyj/czyja/czyje?”).
• Jeśli chodzi o liczebniki, na poziomie B1 trzeba znać formy mianownika liczebników głównych (ale bez form męskoosobowych), na przykład „jeden/jedna/jedno”, „dwa/dwie”, „pięć”, „siedem”, „osiem” itd. oraz odmianę liczebników porządkowych. Liczebniki porządkowe to na przykład „pierwszy/pierwsza/pierwsze”, „drugi/druga/drugie”, „trzeci/trzecia/trzecie” itd.


Czasownik


Teraz powiem kilka słów o czasowniku.
• Na poziomie B1 trzeba znać odmianę czasowników w czasie teraźniejszym we wszystkich koniugacjach (na przykład „mieszkam, mieszkasz”, „umiem, umiesz”, „lubię, lubisz”, „tańczę, tańczysz”, „biorę, bierzesz” itd.). Powinniście znać także czas przeszły (aspekt dokonany i niedokonany) oraz przyszły prosty (na przykład „pójdę”, „zjemy”, „wrócicie”) i złożony (na przykład „będę studiowała”, „będziemy pracować”).
• Jeśli chodzi o inne tryby, już na poziomie A2 poznajecie tryb rozkazujący (na przykład „Zrób to!”, „Chodźmy!”) i przypuszczający (na przykład „Chciałbym mieć więcej czasu”, „Mogłabyś otworzyć okno?”. Na poziomie B1 ta wiedza powinna być już ugruntowana. Musicie też umieć używać trybu przypuszczającego w zdaniach warunkowych, na przykład: „Gdybym był zdrowy, wyszedłbym na dwór”, „Gdybym była bogata, kupiłabym nowe mieszkanie”.
• Na poziomie B1 powinniście też znać następujące formy nieosobowe: można, warto, trzeba, należy.
• Nie zapominajcie o czasownikach ruchu, które czasami sprawiają wam trudności, oraz o bardzo ważnej rekcji czasownika. Rekcja informuje, z jakim przypadkiem łączy się określony czasownik – czasem z przyimkiem, czasem bez, na przykład „potrzebować” + dopełniacz, „myśleć o” + miejscownik, „wybierać” + biernik.


Inne tematy


• Na poziomie B1 powinniście też znać stopniowanie przymiotników, na przykład „drogi – droższy – najdroższy”, „mały – mniejszy – najmniejszy”, i przysłówków, na przykład „dobrze – lepiej – najlepiej”, „źle – gorzej – najgorzej”). Musicie też umieć tworzyć przysłówki od przymiotników, na przykład „wspaniały > wspaniale”, „dobry > dobrze”.
• Powinniście znać nazwy czynności w postaci rzeczowników odczasownikowych, na przykład „gotowanie”, „sprzątanie”, „pisanie” oraz umieć je odmieniać. Te rzeczowniki są rodzaju nijakiego i odmieniają się jak słowo „serce”.
• Chciałabym jeszcze wspomnieć o składni – ważnym zagadnieniem na poziomie B1 są zdania złożone. Powstają one przy użyciu spójników, na przykład „a”, „i”, „żeby”, „albo”, „lecz”, „ale”, „ponieważ”, „dlatego”, „choć”, „chociaż”, „jednak”, „więc”, „że”, „żeby”, „aby” i tak dalej. Te zdania są szczególnie ważne w wypowiedziach pisemnych – na egzaminie certyfikatowym w części Pisanie dostajecie punkty między innymi za bogatą składnię.


Na koniec chciałabym powiedzieć, że możecie przygotować się do egzaminu certyfikatowego z moją książką „Polski na B1”. Znajdziecie w niej 7 przykładowych egzaminów. Zapraszam:

Książkę w wersji papierowej można kupić tutaj:

https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/polski-na-b1-cwiczenia-przygotowujace-do-egzaminu-b1-9788396307101-354307

Książkę w wersji elektronicznej (PDF) można kupić tutaj:

Downloads:

Pisanie_egzamin_certyfikatowy_B1_PDF

Zapraszamy do wysłuchania kolejnej części cyklu na temat egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1. Dziś opowiem Wam o części Pisanie.
Pisanie jest uważane przez wielu zdających za najtrudniejszą część egzaminu. Dlaczego? Otóż wielu z Was po prostu nie pisze na co dzień po polsku albo nigdy się tego nie uczyliście. Często na lekcjach polskiego piszecie bardzo mało lub wcale. To wszystko sprawia, że na egzaminie pisanie jest dla Was dużym wyzwaniem.
Jak wygląda pisanie na poziomie B1? Ta część egzaminu trwa 75 minut. Waszym zadaniem jest napisanie dwóch tekstów – krótszego i dłuższego. Macie do wyboru trzy zestawy – w każdym z nich są dwa teksty. Najpierw musicie wybrać jeden zestaw, a potem napisać oba teksty z tego zestawu (a i b). To bardzo ważne, aby nie mieszać tekstów z różnych zestawów.
Jakie teksty musicie napisać na egzaminie? Krótszy tekst powinien mieć od 25 do 50 słów, a dłuższy – od 150 do 175 słów. Liczba słów jest podana obok tematu. Pamiętajcie, że za długość tekstu dostajecie punkty. Nie piszcie ani za dużo, ani za mało. Margines błędu to 10%. To znaczy, że jeśli napiszecie maksymalnie o 10 procent za długi lub za krótki tekst, egzaminator nie odejmie wam punktów.
Podczas przygotowań do egzaminu spróbujcie nauczyć się pisać teksty o wymaganej długości. Najpierw liczcie słowa, ale potem starajcie się tego nie robić, tylko zapamiętajcie, ile mniej więcej powinny zająć Wasze teksty. Niektórzy radzą, żeby liczyć słowa na egzaminie. Ci, którzy piszą szybko, zdążą to zrobić, ale dla innych może to być stresujące. Niech każdy z Was sam wybierze najwygodniejszy dla siebie sposób.

Omówię teraz w kilku słowach typy tekstów egzaminacyjnych. W formach krótkich mogą się pojawić:
pozdrowienia (na przykład z wakacji),
życzenia (na przykład z okazji urodzin),
zaproszenie (na przykład na imprezę, na wystawę),
ogłoszenie (na przykład o sprzedaży mieszkania),
zawiadomienie (na przykład o zebraniu w szkole).

Dłuższym tekstem może być:
list (oficjalny lub nieoficjalny, na przykład list do przyjaciela/przyjaciółki o wskazanej treści),
opis miejsca, osoby lub przedmiotu (np. opis miejsca, w którym lubicie spędzać urlop, opis przyjaciela/przyjaciółki, opis obrazu),
charakterystyka osoby (na przykład ulubionego aktora / ulubionej aktorki),
opowiadanie (na przykład fikcyjna historia miłosna),
sprawozdanie (na przykład z wycieczki),
recenzja (na przykład książki lub filmu),
esej (wypowiedź, w której wyrażacie swoje opinie i podajecie argumenty, na przykład temat eseju może brzmieć: „Internet jest niezbędny w dzisiejszym życiu”).

Każdy typ tekstu ma określoną formę i w każdym powinny się znaleźć określone struktury (na przykład w liście musi być zwrot do adresata i podpis). Pisanie trzeba więc ćwiczyć – zachęcam do pracy z nauczycielem.

W mojej książce Polski na B1 znajdziecie przykładowe tematy, jakie mogą pojawić się na egzaminie w części Pisanie:

Książka w wersji papierowej jest dostępna tutaj:

Polski na B1

Książka w wersji elektronicznej (PDF) jest dostępna tutaj:

Gramatyka_egzamin_certyfikatowy_B1_PDF

Zapraszamy do wysłuchania kolejnej części cyklu na temat egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1. Dziś opowiem wam o Poprawności Gramatycznej.
Ten moduł egzaminu trwa 45 minut i składa się z 8 zadań. Trzeba wybrać w nich poprawną odpowiedź spośród podanych lub samemu ją napisać, na przykład utworzyć formę, przekształcić zdanie lub sfomułować pytanie.
Aby poprawnie rozwiązać zadania gramatyczne, powinieneś/powinnać znać:

odmianę rzeczowników, przymiotników i zaimków (także trudniejszych, np. „przyjaciel/przyjaciele”, „człowiek/ludzie”, „tydzień/tygodnie” itd.) – musisz podkreślić poprawne formy tych wyrazów w tekście,
spójniki (na przykład „że”, „żeby”, „bo”, „więc”, „ale”, „ani” itd.) – musisz wstawić spójniki z ramki w tekście,
stopniowanie przymiotników i przysłówków (np. „duży – większy – największy” to przymiotniki; „dużo – więcej – najwięcej” to przysłówki) – musisz wybrać właściwą formę tych wyrazów w tekście,
czas teraźniejszy, przyszły i przeszły – od podanego czasownika musisz utworzyć poprawną formę czasu teraźniejszego, przyszłego lub przeszłego,
tworzenie pytań – musisz utworzyć pytanie o podkreśloną część zdania, na przykład jest napisane: „Marek zrobi zakupy jutro”, podkreślone słowo to „jutro”, a więc musisz napisać pytanie: „Kiedy Marek zrobi zakupy?”,
transformacje zdań – musisz przekształcić zdania, używając podanych słów; na przykład jest podane zdanie: „Byliśmy w teatrze” i przyimek „do”. Musisz napisać nowe zdanie o takim samym znaczeniu i użyć przyimka „do”, a więc: „Poszliśmy do teatru”,
aspekt i tryby czasownika (w tym tryb rozkazujący i przypuszczający) – musisz wybrać poprawne formy czasowników w tekście,
przyimki (na przykład „do”, „dla”, „za”, „po”, „w”, „na” itd.) – musisz wstawić przyimki z ramki w tekście.
Na poziomie B1 powinieneś / powinnaś znać też odmianę liczebników, ale obecnie na egzaminie nie ma zadania, które sprawdzałoby tę wiedzę.

Na koniec dam Ci wskazówkę uważnie czytaj polecenia do zadań, a podczas przygotowań zrób jak najwięcej ćwiczeń, najlepiej takich, jakie pojawiają się na egzaminie.

Aby przygotować się do egzaminu, możesz skorzystać z mojej książki Polski na B1. Znajdziesz w niej takie same typy zadań, jakie pojawiają się na egzaminie. Książka właśnie otrzymała pozytywną recenzję P. Urszuli Marzec z Uniwersytetu w Turynie:

Słownictwo:

cykl – seria, która tworzy całość
składać się z + D. (czasownik używany w 3. osobie: składa się, składają się) – mieć strukturę złożoną z elementów
spośród + D. – z jakiejś grupy elementów
tworzyć (tworzę, tworzysz) / utworzyć (utworzę / utworzysz) – budować, kreować, tutaj: pisać
przekształcać (przekształcam, przekształcasz) / przekształcić (przekształcę, przekształcisz) – zmieniać, tutaj: formułować inaczej
odmiana – tutaj: deklinacja
podkreślać (podkreślam, podkreślasz) / podkreślić (podkreślę, podkreślisz) – tutaj: stawiać, rysować kreskę
wstawiać (wstawiam, wstawiasz) / wstawić (wstawię, wstawisz) – umieszczać, tutaj: wpisywać
tworzenie pytań – konstruowanie pytań
znaczenie – sens
wskazówka – pomocna informacja, np. jak coś zrobić
uważnie – z uwagą, w skupieniu
polecenie – tutaj: instrukcja do zadania
pojawiać się (pojawiam się, pojawiasz się) / pojawić się (pojawię się, pojawisz się) – tutaj: występować, być
otrzymywać (otrzymuję, otrzymujesz) / otrzymać (otrzymam, otrzymasz) pozytywną recenzję – dostawać pozytywną opinię (tutaj: na temat książki)

Mówienie_egzamin_certyfikatowy_B1_PDF

Zapraszamy do wysłuchania kolejnej części cyklu na temat egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1. Dziś opowiem Wam o Mówieniu.
Jak wygląda ta część egzaminu? Na poziomie B1 Mówienie trwa maksymalnie 15 minut. Najpierw musisz wylosować jeden z trzech zestawów egzaminacyjnych, po czym masz kilka minut na przygotowanie. W tym czasie powinieneś/powinnaś dokładnie przeczytać polecenia do zadań i zastanowić się, co powiesz przed komisją. Możesz robić notatki, ale przede wszystkim przemyśl swoje wypowiedzi.
Każdy zestaw składa się z trzech zadań. Pamiętaj, aby wykonać wszystkie trzy.

Pierwsze zadanie to opis fotografii. Powinieneś/powinnaś jak najdokładniej opisać fotografię, którą widzisz, i przedstawioną na niej sytuację. Jak sformułować swoją wypowiedź?
• Zastanów się, kto jest na zdjęciu. Powiedz jak najwięcej o przedstawionych osobach – jak wyglądają, w co są ubrane i co robią. Powiedz, jakie emocje widać na zdjęciu – czy przedstawiona osoba jest szczęśliwa, smutna, zdenerwowana itp.
• Opisz otoczenie. Powiedz, gdzie znajdują się przedstawione osoby i jakie przedmioty widać na zdjęciu. Jeśli osoby na zdjęciu są we wnętrzu, opisz pomieszczenie (czy to jest pokój, kuchnia, biuro, szkoła, sklep i jak wygląda?). Jeśli przedstawiona scena dzieje się na dworze, powiedz, jaka jest pogoda.
• Wskazówka: w opisie zdjęcia używaj wyrażeń: „Na pierwszym planie…”, „Na drugim planie…”.

Drugie zadanie też jest monologiem, jednak tutaj musisz wyrazić swoją opinię na podany temat lub coś opisać. Przykładowe tematy monologu to:
• Jakie są skuteczne metody uczenia się języków obcych? Proszę przedstawić swoją opinię na ten temat.
• Proszę opisać osobę, która jest Pani/Panu szczególnie bliska. Proszę uzasadnić swój wybór.

Trzecie zadanie polega na odegraniu scenki z egzaminatorem, a więc jest to dialog. Role są opisane w poleceniu. Zanim zaczniesz, zastanów się, czy dialog ma być oficjalny, czy nieoficjalny – od tego zależą formy, których użyjesz. Przykładowe tematy dialogu to:
• Proszę zadzwonić do szkoły językowej Akademia Polskiego i zapytać o najbliższy kurs języka polskiego (terminy, ceny, wolne miejsca).
• Pani/Pana koleżanka jest chora. Proszę do niej zadzwonić, zapytać, jak się czuje, i zaproponować pomoc w zrobieniu i przyniesieniu zakupów.

Egzamin ustny to dla Ciebie prawdopodobnie stresująca sytuacja. Postaraj się jednak nie denerwować, ponieważ wtedy łatwiej popełniać błędy. Egzaminatorzy są nastawieni przyjaźnie, więc nie stresuj się! Trzymam kciuki!

Jeśli chcesz dobrze przygotować się do egzaminu certyfikatowego na poziomie B1, możesz skorzystać z mojej książki „Polski na B1″, która właśnie się ukazała. Zapraszam!

Książka jest dostępna tutaj: https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/polski-na-b1-cwiczenia-przygotowujace-do-egzaminu-b1-9788396307101-354307

Tutaj możesz zobaczyć darmowy fragment: https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/templates/images/files/47273/1635346315-polski-na-b1-przykladowe-strony-354307.pdf

A tu posłuchasz przykładowych nagrań: https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/templates/images/files/47273/1638348755-polski-na-b1-nagrania-mp3-darmowy-fragment.mp3

Słownictwo:

losować (losuję, losujesz) / wylosować (wylosuję, wylosujesz) – ciągnąć, wybierać coś, na przykład zestaw egzaminacyjny
zestaw – coś, co tworzy pewną całość, na przykład zestaw pytań egzaminacyjnych
przemyśleć (przemyślę, przemyślisz) – zastanowić się nad czymś (czasownik dokonany)
formułować (formułuję, formułujesz) / sformułować (sformułuję, sformułujesz) wypowiedź – wyrażać coś słowami
otoczenie – to, co jest wokół nas
wnętrze – to, co jest wewnątrz czegoś, na przykład budynku, tutaj: pomieszczenie, pokój
dzieje się na dworze – ma miejsce na zewnątrz, nie we wnętrzu
wyrażenie – słowa, które tworzą całość, coś razem znaczą, są używane razem
wyrażać (wyrażam, wyrażasz) / wyrazić (wyrażę, wyrazisz) swoją opinię – powiedzieć to, co się myśli na jakiś temat
skuteczny – efektywny; taki, który daje dobre rezultaty
szczególnie – zwłaszcza
odegranie scenki – udawanie jakiejś sytuacji, wejście w rolę aktora lub aktorki
starać się (staram się, starasz się) / postarać się (postaram się, postarasz się) – próbować, robić coś, aby coś osiągnąć
nastawiony przyjaźnie – taki, który ma do kogoś pozytywny stosunek
ukazywać się, czasownik używany w 3. osobie (ukazuje się, ukazują się) / ukazać się (ukaże się, ukażą się) – o jakimś materiale, na przykład książce lub filmie: zostać opublikowanym

Polski_na_B1_B1.mp3 Download

Polski_na_B1_B1_PDF

Zobacz książkę: https://polishbookstore.pl/templates/images/files/44350/1635346315-polski-na-b1-przykladowe-strony.pdf

Kup książkę w wersji papierowej:
https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/polski-na-b1-cwiczenia-przygotowujace-do-egzaminu-b1-9788396307101-354307

Kup książkę w wersji elektronicznej (PDF):

Nie mogłam się doczekać… i jest! Właśnie trzymam przed sobą swoją książkę „Polski na B1″. To niezwykłe uczucie widzieć owoce swojej pracy. Czuję radość i dumę, że udało mi się doprowadzić ten projekt do końca, ale też tremę, bo jeszcze nie wiem, czy książka Ci się spodoba. Mam wielką nadzieję, że tak! A przede wszystkim liczę na to, że będzie dla Ciebie praktyczną pomocą, przydatną w przygotowaniach do egzaminu.

Napisałam tę książkę z myślą o wszystkich, którzy chcą zdawać egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych). Książka przyda się także nauczycielom, którzy pomagają swoim uczniom w przygotowaniach.

Sama jestem egzaminatorką i widzę podczas każdej sesji, jak duży stres towarzyszy zdającym. Nic dziwnego – egzamin to dla nich ważne wydarzenie, ponieważ certyfikat jest im potrzebny do konkretnych celów związanych między innymi z życiem w Polsce. Mam nadzieję, że moja książka pomoże każdemu zdającemu zmniejszyć stres i przystąpić do egzaminu z wiarą we własne siły.

„Polski na B1″ to publikacja licząca 160 stron, która składa się z siedmiu przykładowych egzaminów. Każdy z nich jest podzielony na: Rozumienie ze słuchu, Rozumienie tekstów pisanych, Poprawność gramatyczną, Pisanie i Mówienie. W każdym module znajdziesz takie same typy zadań, jakie występują na egzaminie. Dzięki tej symulacji poczujesz się pewniej – przećwiczysz rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych, a przy okazji poprawisz swoją znajomość języka polskiego. Poszerzysz słownictwo oraz powtórzysz zagadnienia, które sprawiają Ci kłopot. Chciałam też, aby teksty pojawiające się w książce miały różnorodną tematykę i były ciekawe. Poruszam więc takie zagadnienia jak: pobyt na Erasmusie, praca w korporacji, podróże do różnych krajów, ekologia, sposoby zapobiegania infekcjom, radzenie sobie ze stresem, nauka zdalna, polska kuchnia, mieszkanie w dużym mieście, kontakt z naturą, kupowanie ubrań, praca na własny rachunek, marzenia o budowie domu, dwujęzyczność u dzieci, oszczędzanie czasu, nowe kierunki studiów, Nagroda Nobla, organizacja ślubu, czytanie blogów, praca ambasadora i wiele, wiele innych.

Książka została tak skonstruowana, aby zadania z modułów Rozumienie ze słuchu, Rozumienie tekstów pisanych i Poprawność gramatyczna można było rozwiązywać samodzielnie. Do książki dołączone są nagrania w formie pików mp3, które możesz ściągnąć, wchodząc na link podany we wstępie do książki. Na końcu książki znajduje się transkrypcja wszystkich nagrań oraz odpowiedzi do zadań, co ułatwi Ci samodzielną pracę. Pisanie i Mówienie najlepiej jest ćwiczyć z nauczycielem lub nauczycielką.

Oprócz zestawów zawartych w siedmiu przykładowych egzaminach na końcu publikacji znajduje się 15 dodatkowych zestawów do ćwiczenia mówienia. Ponadto w całej książce znajdziesz wiele przydatnych wskazówek dotyczących przygotowań do egzaminu oraz informacji o jego przebiegu.

Jeśli chcesz zobaczyć przykładowy fragment książki, zajrzyj na stronę księgarni: https://polishbookstore.pl/templates/images/files/44350/1635346315-polski-na-b1-przykladowe-strony.pdf


https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/polski-na-b1-cwiczenia-przygotowujace-do-egzaminu-b1-9788396307101-354307


Downloads:

Rozumienie_ze_sluchu_egzamin_certyfikatowy_B1_PDF.pdf

Zapraszamy do wysłuchania kolejnej części cyklu na temat egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1. Dziś opowiem Wam o module Rozumienie ze słuchu. Zwykle od niego zaczyna się część pisemna egzaminu.
Rozumienie ze słuchu trwa około 30 minut. Nagranie jest odtwarzane w sali egzaminacyjnej. Jeśli nie słyszysz go dobrze, od razu poinformuj o tym egzaminatora, ponieważ może to wpłynąć na twój wynik z tego modułu!
W Rozumieniu ze słuchu musisz rozwiązać pięć zadań. W zadaniu pierwszym nagranie jest odtwarzane tylko jeden raz. W pozostałych zadaniach słuchasz nagrań dwa razy.

Na czym polegają zadania w tym module?

W zadaniu pierwszym wysłuchasz bardzo krótkich wypowiedzi. Na ich podstawie musisz wybrać odpowiedź a, b lub c, w której określisz na przykład, kto jest autorem tych słów, jakie jest ich znaczenie, jaki to typ wypowiedzi albo gdzie można ją usłyszeć. Podam prosty przykład. Wyobraźmy sobie, że w nagraniu lektor lub lektorka mówi:

Moim zdaniem powinieneś przemyśleć tę decyzję.

W arkuszu egzaminacyjnym jest napisane:
Ta wypowiedź to
a) nakaz.
b) rada.
c) życzenie.

Prawidłowa odpowiedź to b), ponieważ ktoś próbuje komuś doradzić, aby jeszcze się zastanowił, zanim podejmie decyzję, a więc jest to rada.

W zadaniu drugim wysłuchasz bardzo krótkich dialogów i na ich podstawie musisz wybrać odpowiedź a, b lub c. Posłuchaj przykładu:

– Ewa, przyjdziesz do Marka na imprezę?
– Niestety nie, jestem już umówiona.

W arkuszu egzaminacyjnym jest napisane:
Z tego dialogu wynika, że
a) Ewa ma inne plany na dzień, kiedy jest impreza u Marka.
b) Marek nie zaprosił Ewy na imprezę.
c) Ewa potwierdza, że będzie u Marka na imprezie.

Prawidłowa odpowiedź to a). Ewa mówi, że nie będzie jej na imprezie, bo jest już umówiona, a więc ma inne plany. Odpowiedź a) oddaje sens słów Ewy.

W zadaniu trzecim wysłuchasz dłuższej wypowiedzi. Może to być dialog (na przykład wywiad) albo monolog. Musisz zdecydować, czy zdania podane w arkuszu egzaminacyjnym są zgodne z tekstem, czy nie. Odpowiedzi trzeba zaznaczyć w tabeli.

W zadaniu czwartym wysłuchasz wypowiedzi czterech osób. Na ich podstawie w arkuszu egzaminacyjnym musisz podać, która osoba (numer 1, 2, 3 lub 4) podaje określoną informację lub opinię. Uwaga! Jedna osoba może podawać więcej niż jedną opinię lub informację. Zadanie czwarte może też polegać na łączeniu informacji z kolumny I z informacjami z kolumny II.

Zadanie piąte przez wielu zdających jest uważane za najłatwiejsze. Polega na dopasowaniu wypowiedzi do zdjęć.

Pamiętaj, że w każdym zadaniu podany jest przykład. Przeczytaj go, aby ułatwić sobie rozwiązanie zadania. Nie zostawiaj żadnego podpunktu bez odpowiedzi, ponieważ w ten sposób stracisz szansę na zdobycie punktu.

Jeśli chcesz poćwiczyć rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych, możesz skorzystać z mojej książki Polski na B1, która ukaże się już wkrótce – pod koniec listopada. Zapraszam serdecznie: https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/polski-na-b1-cwiczenia-przygotowujace-do-egzaminu-b1-9788396307101-354307.


Książkę można już kupić! Zapraszam serdecznie: https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/polski-na-b1-cwiczenia-przygotowujace-do-egzaminu-b1-9788396307101-354307

Słownictwo:

kolejny – następny
odtwarzany – emitowany (tutaj: o nagraniu)
wpływać na (wpływam, wpływasz) / wpłynąć na (wpłynę, wpłyniesz) + B. – oddziaływać, mieć wpływ, przyczyniać się
wynik – rezultat
rozwiązywać (rozwiązuję, rozwiązujesz) / rozwiązać (rozwiążę, rozwiążesz) – tutaj: robić (o ćwiczeniach)
polegać na, tutaj: czasownik używany w 3. osobie (polega, polegają) + Msc. – wyglądać, mieć określoną strukturę, sens, znaczenie
określać (określam, określasz) / określić (określę, określisz) – zdecydować, podać informację, ocenić
wyobrażać sobie (wyobrażam sobie, wyobrażasz sobie) / wyobrazić sobie (wyobrażę sobie, wyobrazisz sobie) – stworzyć w wyobraźni, pomyśleć o czymś
lektor/lektorka – tutaj: osoba, która czyta coś na głos
przemyśleć, tutaj: czasownik dokonany (przemyślę, przemyślisz) – zastanowić się nad czymś
arkusz egzaminacyjny – kartki przygotowane dla osób, które zdają egzamin
prawidłowy – poprawny, właściwy, dobry
doradzać (doradzam, doradzasz) / doradzić (doradzę, doradzisz) – dawać radę, sugestię
rada – sugestia
wynikać, czasownik używany w 3. osobie (wynika, wynikają) / wyniknąć (wyniknie, wynikną) – gdy coś z czegoś wynika, jest tego wnioskiem, rezultatem
potwierdzać (potwierdzam, potwierdzasz) / potwierdzić (potwierdzę, potwierdzisz) – mówić, że coś jest prawdą, właściwą informacją
oddawać sens, czasownik używany w 3. osobie (oddaje, oddają) sens / oddać (odda, oddadzą) sens – wyrażać sens, znaczenie
wywiad – rozmowa dziennikarza/dziennikarki często ze znaną osobą
zgodny – tutaj: taki, który zgadza się z czymś, wynika z czegoś, na przykład odpowiedź zgodna z tekstem to taka, którą można w tym tekście znaleźć
zaznaczać (zaznaczam, zaznaczasz) / zaznaczyć (zaznaczę, zaznaczysz) – wskazać coś, robiąc na tym znak, na przykład wskazać odpowiedź w ćwiczeniu
określony – konkretny, dany
łączenie – dopasowywanie
zdający – ktoś, kto próbuje zdać egzamin
uważany – traktowany
dopasowanie – połączenie, dobranie
zostawiać (zostawiam, zostawiasz) / zostawić (zostawię, zostawisz) – tutaj: zostawić podpunkt bez odpowiedzi
oznacza nie udzielić odpowiedzi, nie napisać jej, zostawić puste miejsce
podpunkt – punkt w ćwiczeniu
odejmować (odejmuję, odejmujesz) / odjąć (odejmę, odejmiesz) – tutaj: odejmowanie to działanie matematyczne, na przykład 2 minus 1
błędny – nieprawidłowy, niepoprawny, zły

Przebieg_egzaminu_certyfikatowego_B1_PDF

Dziś opowiem Wam o przebiegu egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. W naszym cyklu mówimy o egzaminie na poziomie B1, ponieważ jest on najczęściej wybierany przez zdających.
Egzamin trwa dwa dni – odbywa się w sobotę i w niedzielę. W sobotę zdaje się część pisemną, a w niedzielę ustną. Niektóre ośrodki umożliwiają zdawanie części ustnej pierwszego dnia, po części pisemnej.
Egzamin certyfikatowy jest egzaminem państwowym, więc obowiązują na nim ścisłe reguły. Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem i długopis (nie wolno pisać ołówkiem). Przyjdź trochę wcześniej, aby mieć czas na załatwienie formalności.
Przed wejściem na salę egzaminatorzy sprawdzają dokumenty zdających. Podczas egzaminu nie można korzystać z żadnych pomocy i trzeba wyłączyć telefon – nie wolno go używać w trakcie całego egzaminu. Egzaminatorzy na bieżąco informują o przebiegu egzaminu, w tym o godzinie rozpoczęcia i zakończenia każdego modułu.
Egzamin pisemny jest podzielony na cztery moduły: Rozumienie ze słuchu, Rozumienie tekstów pisanych, Poprawność gramatyczna i Pisanie. Po każdym module egzaminatorzy zbierają prace, ma miejsce krótka przerwa, a następnie rozdawane arkusze egzaminacyjne z kolejnym modułem.
Pamiętaj, że egzamin zdajesz samodzielnie i nie możesz rozmawiać z innymi zdającymi. Pisz czytelnie, wyraźnie zaznaczaj odpowiedzi, które uznałeś/uznałaś za poprawne, i nie zostawiaj żadnego podpunktu bez odpowiedzi.

Na koniec chciałabym dodać, że już w listopadzie ukaże się moja książka Polski na B1 z zadaniami przygotowującymi do egzaminu certyfikatowego na poziomie B1. W księgarni jest już zapowiedź, zapraszam:

https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/polski-na-b1-cwiczenia-przygotowujace-do-egzaminu-b1-9788396307101-354307

Książkę można już kupić! Zapraszam serdecznie:
https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/polski-na-b1-cwiczenia-przygotowujace-do-egzaminu-b1-9788396307101-354307


Słownictwo:

przebieg – to, w jaki sposób coś przebiega, czyli rozwija się, odbywa się, ma miejsce
zdający – ktoś, kto zdaje egzamin
ośrodek – placówka, instytucja
umożliwiać (umożliwiam, umożliwiasz) / umożliwić (umożliwię, umożliwisz) – sprawić, że coś będzie możliwe
obowiązywać, czasownik używany w 3. osobie (obowiązuje, obowiązują) – jeśli coś obowiązuje, to znaczy, że jest powszechną regułą albo ma moc prawną
ścisły – tutaj: rygorystyczny
dokument tożsamości – dokument, który potwierdza czyjeś dane personalne
załatwienie formalności – przejście przez procedury formalne
na bieżąco – w danej, konkretnej chwili
rozpoczęcie – początek
zakończenie – koniec
zbierać (zbieram, zbierasz) / zebrać (zbiorę, zbierzesz) – tutaj: zabierać od zdających prace egzaminacyjne
rozdawany – dawany wielu osobom
arkusz egzaminacyjny – kartki z wydrukowanym egzaminem przygotowane dla zdających
wyraźnie – tak, aby można było coś jasno zrozumieć, zauważyć
zaznaczać (zaznaczam, zaznaczasz) / zaznaczyć (zaznaczę, zaznaczysz) – tutaj: wskazać coś, robiąc na tym znak (na egzaminie na przykład wziąć odpowiedź w kółko)
uznawać (uznaję, uznajesz) / uznać (uznam, uznasz) coś za poprawne – ocenić, stwierdzić, że coś jest poprawne, prawidłowe
ukazywać się, czasownik używany w 3. osobie (ukazuje się, ukazują się) / ukazać się (ukaże się, ukażą się) – zostać opublikowanym (na przykład o książce lub czasopiśmie)

Egzamin_certyfikatowy_B1_PDF

Zaczynamy cykl podkastów na temat egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Uczysz się języka polskiego od dłuższego czasu i myślisz o egzaminie? Zanim się zapiszesz, zastanów się, jak się do niego przygotujesz.
Najpierw pomyśl, jaki poziom cię interesuje. Możesz poprosić nauczyciela lub nauczycielkę o przeprowadzenie testu poziomującego. Najwięcej osób zdaje egzamin na poziomie B1, ponieważ ten certyfikat jest im potrzebny do starania się o polskie obywatelstwo lub kartę rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.
Warto pomyśleć o zapisaniu się na kurs przygotowujący do egzaminu. Możesz też uczyć się samodzielnie. Przede wszystkim dowiedz się, jak wygląda egzamin. Powinieneś/powinnaś rozwiązywać ćwiczenia podobne do tych, które pojawiają się na egzaminie, ale nie tylko. Musisz powtórzyć zagadnienia gramatyczne, poszerzyć słownictwo oraz poćwiczyć mówienie i pisanie po polsku.
Teraz chciałabym opowiedzieć Wam o strukturze egzaminu na poziomie B1, ponieważ ten poziom jest najczęściej wybierany przez zdających.
Egzamin certyfikatowy jest podzielony na część pisemną i ustną. Na poziomie B1 część pisemna składa się z czterech modułów i trwa 190 minut, natomiast część ustna składa się z trzech zadań i trwa maksymalnie 15 minut.
Część pisemna to cztery moduły: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna i pisanie. W części ustnej zdający losuje jeden z trzech zestawów egzaminacyjnych. Każdy zestaw zawiera trzy zadania. Więcej o części pisemnej i ustnej powiem Wam w kolejnych podkastach tego cyklu.
Aby zdać egzamin certyfikatowy, należy zdobyć minimum 50% punktów z każdego modułu części pisemnej oraz
z części ustnej.
Więcej informacji o egzaminie certyfikatowym znajdziesz na stronie www.certyfikatpolski.pl. Dowiesz się między innymi, jakie są terminy egzaminów oraz które ośrodki przeprowadzają egzamin w danej sesji. Obecnie są cztery sesje w roku, ale wcale nie jest łatwo się zapisać, ponieważ jest bardzo wielu chętnych. Pamiętaj o tym – wybierz wcześniej ośrodek, w którym chcesz zdawać egzamin, i dowiedz się, którego dnia i o której godzinie zaczynają się zapisy. To bardzo ważne, bo czasami miejsca znikają w kilka minut!
Na koniec chciałabym Wam powiedzieć, że niedługo ukaże się moja książka z przykładowymi egzaminami na poziomie B1. Książka nosi tytuł Polski na B1. Więcej informacji o tej publikacji już wkrótce!

Książkę można już kupić! Zapraszam serdecznie:
https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/polski-na-b1-cwiczenia-przygotowujace-do-egzaminu-b1-9788396307101-354307

Słownictwo:

cykl – seria
zapisywać się (zapisuję się, zapisujesz się) / zapisać się (zapiszę się, zapiszesz się) – zarejestrować się
zastanawiać się (zastanawiam się, zastanawiasz się) / zastanowić się (zastanowię się, zastanowisz się) – myśleć
nad czymś, przemyśleć coś
przeprowadzenie testu poziomującego – zorganizowanie testu, który sprawdza poziom znajomości jakiejś dziedziny, na przykład języka obcego
starać się (staram się, starasz się) / postarać się (postaram się, postarasz się) o (+ B.) – próbować coś zrobić, osiągnąć, dostać
obywatelstwo – oficjalna przynależność do jakiegoś państwa, bycie jego obywatelem lub obywatelką
rezydent długoterminowy – osoba, która ma stałe miejsce pobytu w jakimś kraju, innym niż swój
przede wszystkim – głównie
rozwiązywać ćwiczenia (rozwiązuję, rozwiązujesz) / rozwiązać ćwiczenia (rozwiążę, rozwiążesz) – robić ćwiczenia
pojawiać się (pojawiam się, pojawiasz się) / pojawić się (pojawię się, pojawisz się) – zaistnieć, mieć miejsce, tutaj: być, występować
zagadnienie – temat
poszerzać słownictwo (poszerzam, poszerzasz) / poszerzyć słownictwo (poszerzę, poszerzysz) – rozwijać znajomość leksyki, poznawać nowe słówka
zdający – ktoś, kto zdaje egzamin
podzielony – taki, który składa się z elementów, dzieli się na części
składać się (czasownik używany w 3. osobie) (składa się, składają się) z (+ D.) – stanowić całość, która jest złożona z kilku elementów
moduł – element, część całości
losować (losuję, losujesz) / wylosować (wylosuję, wylosujesz) – decydować się na coś, wybierać przez przypadek,
np. ciągnąć losy
zestaw – zbiór elementów; coś, co tworzy pewną całość
zawierać (czasownik używany w 3. osobie) (zawiera, zawierają) – mieścić w sobie coś
zdobywać (zdobywam, zdobywasz) / zdobyć (zdobędę, zdobędziesz) – dostać coś, osiągnąć
ośrodek – miejsce działalności, instytucja, placówka
przeprowadzać egzamin (przeprowadzam, przeprowadzasz) / przeprowadzić egzamin (przeprowadzę, przeprowadzisz) – organizować egzamin
obecnie – teraz, dziś
znikać (znikam, znikasz) / zniknąć (zniknę, znikniesz) – przestać istnieć, tutaj: miejsca znikają, czyli zaczyna ich brakować, bo są zajmowane
ukazywać się (czasownik używany w 3. osobie) (ukazuje się, ukazują się) / ukazać się (ukaże się, ukażą się) – np. o książce lub czasopiśmie – zostać opublikowanym, wydanym