Downloads:

Rozumienie_ze_sluchu_egzamin_certyfikatowy_B1_PDF.pdf

Zapraszamy do wysłuchania kolejnej części cyklu na temat egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1. Dziś opowiem Wam o module Rozumienie ze słuchu. Zwykle od niego zaczyna się część pisemna egzaminu.
Rozumienie ze słuchu trwa około 30 minut. Nagranie jest odtwarzane w sali egzaminacyjnej. Jeśli nie słyszysz go dobrze, od razu poinformuj o tym egzaminatora, ponieważ może to wpłynąć na twój wynik z tego modułu!
W Rozumieniu ze słuchu musisz rozwiązać pięć zadań. W zadaniu pierwszym nagranie jest odtwarzane tylko jeden raz. W pozostałych zadaniach słuchasz nagrań dwa razy.

Na czym polegają zadania w tym module?

W zadaniu pierwszym wysłuchasz bardzo krótkich wypowiedzi. Na ich podstawie musisz wybrać odpowiedź a, b lub c, w której określisz na przykład, kto jest autorem tych słów, jakie jest ich znaczenie, jaki to typ wypowiedzi albo gdzie można ją usłyszeć. Podam prosty przykład. Wyobraźmy sobie, że w nagraniu lektor lub lektorka mówi:

Moim zdaniem powinieneś przemyśleć tę decyzję.

W arkuszu egzaminacyjnym jest napisane:
Ta wypowiedź to
a) nakaz.
b) rada.
c) życzenie.

Prawidłowa odpowiedź to b), ponieważ ktoś próbuje komuś doradzić, aby jeszcze się zastanowił, zanim podejmie decyzję, a więc jest to rada.

W zadaniu drugim wysłuchasz bardzo krótkich dialogów i na ich podstawie musisz wybrać odpowiedź a, b lub c. Posłuchaj przykładu:

– Ewa, przyjdziesz do Marka na imprezę?
– Niestety nie, jestem już umówiona.

W arkuszu egzaminacyjnym jest napisane:
Z tego dialogu wynika, że
a) Ewa ma inne plany na dzień, kiedy jest impreza u Marka.
b) Marek nie zaprosił Ewy na imprezę.
c) Ewa potwierdza, że będzie u Marka na imprezie.

Prawidłowa odpowiedź to a). Ewa mówi, że nie będzie jej na imprezie, bo jest już umówiona, a więc ma inne plany. Odpowiedź a) oddaje sens słów Ewy.

W zadaniu trzecim wysłuchasz dłuższej wypowiedzi. Może to być dialog (na przykład wywiad) albo monolog. Musisz zdecydować, czy zdania podane w arkuszu egzaminacyjnym są zgodne z tekstem, czy nie. Odpowiedzi trzeba zaznaczyć w tabeli.

W zadaniu czwartym wysłuchasz wypowiedzi czterech osób. Na ich podstawie w arkuszu egzaminacyjnym musisz podać, która osoba (numer 1, 2, 3 lub 4) podaje określoną informację lub opinię. Uwaga! Jedna osoba może podawać więcej niż jedną opinię lub informację. Zadanie czwarte może też polegać na łączeniu informacji z kolumny I z informacjami z kolumny II.

Zadanie piąte przez wielu zdających jest uważane za najłatwiejsze. Polega na dopasowaniu wypowiedzi do zdjęć.

Pamiętaj, że w każdym zadaniu podany jest przykład. Przeczytaj go, aby ułatwić sobie rozwiązanie zadania. Nie zostawiaj żadnego podpunktu bez odpowiedzi, ponieważ w ten sposób stracisz szansę na zdobycie punktu.

Jeśli chcesz poćwiczyć rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych, możesz skorzystać z mojej książki Polski na B1, która ukaże się już wkrótce – pod koniec listopada. Zapraszam serdecznie: https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/polski-na-b1-cwiczenia-przygotowujace-do-egzaminu-b1-9788396307101-354307.


Książkę można już kupić! Zapraszam serdecznie: https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/polski-na-b1-cwiczenia-przygotowujace-do-egzaminu-b1-9788396307101-354307

Słownictwo:

kolejny – następny
odtwarzany – emitowany (tutaj: o nagraniu)
wpływać na (wpływam, wpływasz) / wpłynąć na (wpłynę, wpłyniesz) + B. – oddziaływać, mieć wpływ, przyczyniać się
wynik – rezultat
rozwiązywać (rozwiązuję, rozwiązujesz) / rozwiązać (rozwiążę, rozwiążesz) – tutaj: robić (o ćwiczeniach)
polegać na, tutaj: czasownik używany w 3. osobie (polega, polegają) + Msc. – wyglądać, mieć określoną strukturę, sens, znaczenie
określać (określam, określasz) / określić (określę, określisz) – zdecydować, podać informację, ocenić
wyobrażać sobie (wyobrażam sobie, wyobrażasz sobie) / wyobrazić sobie (wyobrażę sobie, wyobrazisz sobie) – stworzyć w wyobraźni, pomyśleć o czymś
lektor/lektorka – tutaj: osoba, która czyta coś na głos
przemyśleć, tutaj: czasownik dokonany (przemyślę, przemyślisz) – zastanowić się nad czymś
arkusz egzaminacyjny – kartki przygotowane dla osób, które zdają egzamin
prawidłowy – poprawny, właściwy, dobry
doradzać (doradzam, doradzasz) / doradzić (doradzę, doradzisz) – dawać radę, sugestię
rada – sugestia
wynikać, czasownik używany w 3. osobie (wynika, wynikają) / wyniknąć (wyniknie, wynikną) – gdy coś z czegoś wynika, jest tego wnioskiem, rezultatem
potwierdzać (potwierdzam, potwierdzasz) / potwierdzić (potwierdzę, potwierdzisz) – mówić, że coś jest prawdą, właściwą informacją
oddawać sens, czasownik używany w 3. osobie (oddaje, oddają) sens / oddać (odda, oddadzą) sens – wyrażać sens, znaczenie
wywiad – rozmowa dziennikarza/dziennikarki często ze znaną osobą
zgodny – tutaj: taki, który zgadza się z czymś, wynika z czegoś, na przykład odpowiedź zgodna z tekstem to taka, którą można w tym tekście znaleźć
zaznaczać (zaznaczam, zaznaczasz) / zaznaczyć (zaznaczę, zaznaczysz) – wskazać coś, robiąc na tym znak, na przykład wskazać odpowiedź w ćwiczeniu
określony – konkretny, dany
łączenie – dopasowywanie
zdający – ktoś, kto próbuje zdać egzamin
uważany – traktowany
dopasowanie – połączenie, dobranie
zostawiać (zostawiam, zostawiasz) / zostawić (zostawię, zostawisz) – tutaj: zostawić podpunkt bez odpowiedzi
oznacza nie udzielić odpowiedzi, nie napisać jej, zostawić puste miejsce
podpunkt – punkt w ćwiczeniu
odejmować (odejmuję, odejmujesz) / odjąć (odejmę, odejmiesz) – tutaj: odejmowanie to działanie matematyczne, na przykład 2 minus 1
błędny – nieprawidłowy, niepoprawny, zły

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hello Polish! © 2018-2022