Polski na B1. E-book (PDF)

3 stycznia 2024

85,00 

„Polski na B1” to e-book (PDF, 174 strony) z nagraniami mp3 dla wszystkich, którzy chcieliby przygotować się do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1. Zawiera 161 zadań podzielonych na 7 przykładowych egzaminów.

 

Opis

 Pobierz darmowy fragment e-booka   Posłuchaj przykładowego nagrania

„Polski na B1″ to e-book (PDF) z nagraniami mp3 dla wszystkich, którzy chcieliby przygotować się do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1. Zawiera 161 zadań podzielonych na 7 przykładowych egzaminów.

Proponowane zadania są skonstruowane tak samo jak na egzaminie. Każdy arkusz jest podzielony na 5 modułów: Rozumienie ze słuchu, Rozumienie tekstów pisanych, Poprawność gramatyczna, Pisanie i Mówienie. Do modułu Rozumienie ze słuchu dołączone są nagrania w formie plików mp3 (dostępne do ściągnięcia pod linkiem podanym na str. 5 e-booka). W publikacji znajduje się także 15 dodatkowych zestawów do ćwiczenia mówienia, które pomogą w przygotowaniach do części ustnej egzaminu. Na końcu umieszczono przykłady prac pisemnych i wypowiedzi ustnych, transkrypcję nagrań i odpowiedzi do zadań.

„Polski na B1” to także praktyczna pomoc dla nauczycieli języka polskiego jako obcego, którzy przygotowują swoich uczniów do egzaminu certyfikatowego na poziomie B1. Dzięki tej książce Wasi uczniowie poznają typy zadań egzaminacyjnych, powtórzą materiał i w ten sposób zwiększą swoje szanse na zdobycie certyfikatu.

 • 161 zadań egzaminacyjnych
 • 7 przykładowych egzaminów
 • słuchanie, czytanie, gramatyka, pisanie, mówienie
 • nagrania w formie plików mp3
 • ciekawe teksty, różnorodne tematy
 • 15 dodatkowych zestawów do ćwiczenia mówienia
 • przykłady prac pisemnych i wypowiedzi ustnych
 • transkrypcja nagrań
 • odpowiedzi do zadań
 • wskazówki, jak przygotować się do egzaminu

Berenika Wilczyńska – autorka popularnych podkastów do nauki języka polskiego jako obcego HelloPolish (www.hellopolish.pl), egzaminatorka podczas państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, współpracowała jako lektorka języka polskiego jako obcego m.in. z Centrum Polonicum (ośrodkiem naukowym i dydaktycznym Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego). Na co dzień redaguje i tłumaczy książki dla znanych polskich wydawnictw.

ENG

„Polski na B1” is an ebook (PDF) with mp3 recordings for those who would like to prepare themselves to take a state certificate exam in Polish language at the B1 level. The book contains 161 tasks divided into 7 sample exams.

The tasks have the same structure as the exam tasks. Every sheet is divided into 5 modules: Listening, Reading comprehension, Grammar, Writing and Speaking. The Listening sheets are accompanied by recordings in the mp3 format (the recordings can be downloaded from the link provided on page 5 of the e-book). The publication also contains 15 additional sheets for speaking practice, which will help you prepare yourself for the oral part of the exam. At the end of the book, there are sample writing and speaking sheets, a transcript of the recordings and an answer key.

„Polski na B1” is also very useful for Polish as a foreign language teachers, who prepare their students to take a state certificate exam in Polish as a foreign language at the B1 level. Thanks to this book your students will learn the types of the exam tasks and revise the material, increasing their chances of getting the certificate.

 • 161 exam tasks
 • 7 sample exams
 • listening, reading, grammar, writing, speaking
 • recordings in the mp3 format
 • interesting texts, different topics
 • 15 extra sheets for speaking practice
 • sample writing and speaking sheets
 • transcript of recordings
 • answer key
 • tips on how to prepare oneself to take the exam

Berenika Wilczyńska – the author of popular podcasts for learning Polish as a foreign language (www.hellopolish.pl), examiner during the state certificate exams in Polish as a foreign language at Łazarski University in Warsaw.

Hello Polish! © 2018-2022