Teksty z ćwiczeniami (poziom A1/A2). E-book (PDF)

29 marca 2022

55,00 

Teksty z ćwiczeniami (poziom A1/A2) to e-book do nauki języka polskiego jako obcego (PDF, format A4, 104 strony).

Opis

 Pobierz darmowy fragment

Teksty z ćwiczeniami (poziom A1/A2) to e-book do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1/A2 (PDF, format A4, 104 strony). Zawiera 30 tekstów z ćwiczeniami, dzięki którym nauczysz się wielu słów i zwrotów po polsku oraz zobaczysz, jak ich używać w kontekście.
W e-booku znajdziesz teksty, które poruszają następujące tematy:

 • Człowiek (narodowość, zawód, wygląd)
 • Rodzina
 • Przyjaźń, miłość
 • Zainteresowania, czas wolny
 • Sport
 • Szkoła, studia
 • Praca
 • Mieszkanie
 • Jedzenie
 • Zakupy
 • Ubrania
 • Podróże, zwiedzanie Polski
 • Zdrowie
 • Pogoda
 • Święta

Do każdego tekstu dołączone są ćwiczenia, a także lista najważniejszych zwrotów (z informacją, jakiego przypadka trzeba użyć w danej konstrukcji). Typy ćwiczeń, jakie można znaleźć w e-booku, to: uzupełnianie zdań, dialogów i tekstów poprawnymi formami, układanie zdań w kolejności, dopasowywanie części zdań, podpisywanie zdjęć i ilustracji i wiele innych. Na końcu e-booka znajdują się odpowiedzi do ćwiczeń.

Teksty z ćwiczeniami (poziom A1/A2) to publikacja przydatna także w bibliotece lektora języka polskiego jako obcego. Pomoże ci uatrakcyjnić naukę na poziomie A1. Materiał można z powodzeniem wykorzystywać podczas lekcji online.

Dodatkowo, kupując ten produkt, otrzymasz dostęp do grupy zamkniętej na Facebooku, w której możesz zadawać pytania dotyczące języka polskiego.

Autorka: Berenika Wilczyńska, autorka materiałów do nauki języka polskiego jako obcego, w tym podkastów HelloPolish. Współpracowała m.in. z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego i Ambasadą Królestwa Hiszpanii w Polsce. Obecnie współpracuje z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie jako egzaminator podczas państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Na co dzień redaguje książki w języku polskim dla znanych wydawnictw (m.in. Wielkiej Litery).

EN:

Texts with exercises (A1/A2 level) is an ebook for learning Polish as a foreign language at A1/A2 level (PDF, A4 format, 104 pages). It contains 30 texts with exercises to help you learn many Polish words and phrases as well as show you how they are used in context.  You can find texts that cover the following topics in the e-book:

 • People (nationality, profession, appearance)
 • Family
 • Friendship, love
 • Interests, free time
 • Sport
 • School, university
 • Work
 • Accomodation
 • Food
 • Shopping
 • Clothes
 • Travel, sightseeing in Poland
 • Health
 • Weather
 • Holidays

Each text from the ebook is accompanied by exercises and a list of the most important phrases (with information which grammatical case should be used in each construction). The ebook contains the following types of exercises: filling in the gaps in the sentences, dialogues and texts with correct forms, putting the sentences in the correct order, matching parts of the sentences, describing the photos and illustrations, and many more. At the end of the ebook you can find the answer key.

Texts with exercises (A1/A2 level) is a publication that  could also be a very useful resource for Polish as a Foreign Language teachers. It could help you to make study of Polish at A1/A2 level more interesting. The materials can be easily utilised during online lessons.

When buying this product, you will get access to a private group on Facebook where you can ask questions about the Polish language.

Author: Berenika Wilczyńska is an author of materials for learning Polish as a foreign language, including HelloPolish podcasts. She has collaborated with institutions such as the Centre of Polish Language and Culture POLONICUM at the University of Warsaw and Embassy of Spain in Poland. Currently she collaborates with Lazarski University in Warsaw as an examinator for state certificate examinations in Polish as a foreign language. Her day job involves editing Polish books for well-known publishing houses (such as Wielka Litera).

Hello Polish! © 2018-2022