Berenika: Lubię językowe meandry. Poznawanie języka obcego jest jak wejście w nową skórę. To inspirująca przygoda, która otwiera inne światy: ludzi, ich osobistych historii i kultur. Odkąd pracuję z obcokrajowcami, staram się patrzeć na swój język ojczysty z ich perspektywy. W pracy lubię łączyć słowa z obrazem, tworząc nowatorskie materiały do nauki języka polskiego jako obcego.

Doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego: kursy indywidualne i grupowe w szkołach językowych oraz na uczelniach wyższych w Polsce. Współpracowałam m.in. z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ambasadą Królestwa Hiszpanii w Polsce. Obecnie współpracuję z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie jako egzaminator podczas egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Na co dzień redaguję książki dla znanych wydawnictw (m.in. Wielkiej Litery).

Mówię po polsku, angielsku, hiszpańsku i włosku.

Lubię podróże, dobre książki i projektowanie graficzne.

Ania: Choć uczę polskiego już kilka lat, nadal zdarza mi się odkryć w nim coś zaskakującego. Interesuje mnie potoczna polszczyzna oraz to, jak zmienia się i ewoluuje język. Staram się przekazać swoim uczniom, że polski to nie tylko reguły gramatyczne i leksyka, ale też fascynująca podróż do Polski i świata jej mieszkańców.

Doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego: kursy indywidualne i grupowe w szkołach językowych oraz na uczelniach wyższych w kraju i za granicą. Współpracowałam m.in. ze szkołami językowymi FES i Edu&More. Obecnie uczę języka polskiego jako obcego online.

Interesuję się językami obcymi – mówię po włosku, hiszpańsku, rosyjsku i angielsku.

Lubię czytać książki i podróżować.

Uczysz się polskiego? Tradycyjne materiały już ci się trochę znudziły? Jeśli tak, to jesteś w dobrym miejscu. Z HelloPolish! będziesz się uczyć w naturalny sposób – słuchając.

 • HelloPolish! to bezpłatny podkast do nauki języka polskiego na różnych poziomach: od A1 do C2. Co dwa tygodnie publikujemy nowy odcinek.
 • W naszych nagraniach znajdziesz żywy język, jakim Polacy posługują się na co dzień.
 • Z HelloPolish! nauczysz się, co powiedzieć w restauracji, w sklepie, u lekarza czy u fryzjera; dowiesz się, jak zaprosić do kina dziewczynę czy chłopaka. Poczujesz się pewniej w sytuacjach komunikacyjnych życia codziennego w Polsce.
 • Z HelloPolish! będziesz poznawać reguły gramatyki języka polskiego w kontekście (jeśli uczysz się już jakiś czas, na pewno wiesz, że polska gramatyka może być powodem frustracji).
 • Czasami brakuje ci słów, kiedy chcesz coś powiedzieć po polsku? Dzięki HelloPolish! poszerzysz swoje słownictwo o ciekawe zwroty, wyrażenia i idiomy.
 • Z HelloPolish! będziesz poznawać też polską kulturę. Dowiesz się, jak wyglądają polskie święta, poznasz polskie filmy i książki, a także najciekawsze atrakcje turystyczne Polski.
 • Teksty podkastów HelloPolish! możesz także czytać – wystarczy, że ściągniesz darmowy plik PDF dołączony do każdego nagrania.
 • Chcesz utrwalić swoją wiedzę? Rozwiązuj ćwiczenia dołączone do każdego nagrania w darmowym pliku PDF (znajdziesz w nim także odpowiedzi).

Z Hello Polish! nabierzesz odwagi, żeby mówić po polsku. Życzymy miłej nauki i zabawy! 

Berenika: I like linguistic intricacies. For me learning a foreign language is like adopting a new personality. It is an inspiring adventure which opens a whole new world to me. We meet new people through learning languages and discover their personal stories and new cultures. Since I have started teaching Polish I’m trying to see my mother tongue from my students’ point of view. At work I like to combine words and pictures to create innovative materials for studying & teaching Polish.

My experience in teaching Polish includes: individual and group courses in language schools and at universities in Poland. I have collaborated with institutions such as the Centre of Polish Language and Culture POLONICUM at the University of Warsaw and Embassy of Spain in Poland. Currently I collaborate with Lazarski University in Warsaw as an examinator for state certificate examinations in Polish as a foreign language. My day job  involves editing Polish books for well-known publishing houses (such as Wielka Litera).

I speak Polish, English, Spanish & Italian.

I like travelling, good books & graphic design.

Ania: Even though I have been teaching Polish for a couple of years, I am still dicovering new surprising elements. I am interested in colloquial Polish and in the way the language changes and evolves. I try to convey to my pupils that Polish is not just about grammar rules and vocabulary, but also a way to understand Poland and Polish people.

My experience in teaching Polish includes: individual and group courses in language schools and at universities in Poland and abroad. I have collaborated with such language schools as FES and Edu&More. Now I teach Polish as a foreign language in Moscow.

My hobby is learning foreign languages – I speak Italian, Spanish, Russian and English.

I like reading books and travelling.

Are you learning Polish? Do you find the traditional materials a bit boring? If so, you’re in the right place. With HelloPolish! you will learn naturally – by listening!

 • HelloPolish! is a free podcast for learning Polish at different levels – from A1 to C2. We release a new podcast every two weeks.
 • All our podcasts use authentic Polish language spoken in everyday life.
 • With HelloPolish! you will learn what to say in a restaurant, in a shop, at the doctor’s or at the hairdresser’s. You will also learn how to invite a boy or a girl to the cinema. You will feel more at ease with communicating in Polish in everyday situations.
 • With HelloPolish! you will learn the rules of Polish grammar (if you have been learning the language for some time now, you’ll know how frustrating Polish grammar can sometimes  be:-).
 • You feel like you sometimes lack the right vocabulary when you want to say something in Polish? Thanks to HelloPolish! you will learn interesting phrases, expressions and idioms.
 • With HelloPolish! you will also find out a lot about Polish culture, including traditional Polish celebrations and holidays, movies, books as well as the most important tourist attractions.
 • Every HelloPolish! podcast is accompanied by a transcript of the recording – all you have to do is download a free PDF file attached to the audio file.
 • You can also revise after each recording by doing the exercises attached to every podcast in a free PDF file (you will find there the key with all the answers as well).

Hello Polish! will help you build courage to speak Polish with confidence!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 comments on “O nas

 1. Thanks a lot for all your work it’s hard to find good material to learn polish please keep doing it
  Dziękuję

 2. Thank you so much for these podcasts! They are so helpful and the PDFs are great! Bardzo dziękuję!

  • admin wrz 15, 2020

   Great, we are happy that our podcasts are useful :-). Enjoy studying Polish!

 3. Bardzo ciesze się że znalazłam wasz Podkast.
  Ja mam kartę Polaka (moja babcia była polką) i planuję przeprowadzić się do Krakowa, ja chcę znać język doskonale.
  Wasz podkast jest ciekawy i dużo informatywny. Pomaga poprawić mój polski.

 4. Many thanks for all your efforts, Honestly, it was super hard to find good material to learn Polish please keep doing it.