Berenika: Lubię językowe meandry. Poznawanie języka obcego jest jak wejście w nową skórę. To inspirująca przygoda, która otwiera inne światy: ludzi, ich osobistych historii i kultur. Odkąd pracuję z obcokrajowcami, staram się patrzeć na swój język ojczysty z ich perspektywy. W pracy lubię łączyć słowa z obrazem, tworząc nowatorskie materiały do nauki języka polskiego jako obcego.

Doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego: kursy indywidualne i grupowe w szkołach językowych oraz na uczelniach wyższych w Polsce. Współpracowałam m.in. z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ambasadą Królestwa Hiszpanii w Polsce.

Mówię po polsku, angielsku, hiszpańsku i włosku.

Lubię podróże, dobre książki i projektowanie graficzne.

Ania: Choć uczę polskiego już kilka lat, nadal zdarza mi się odkryć w nim coś zaskakującego. Interesuje mnie potoczna polszczyzna oraz to, jak zmienia się i ewoluuje język. Staram się przekazać swoim uczniom, że polski to nie tylko reguły gramatyczne i leksyka, ale też fascynująca podróż do Polski i świata jej mieszkańców.

Doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego: kursy indywidualne i grupowe w szkołach językowych oraz na uczelniach wyższych w kraju i za granicą. Współpracowałam m.in. ze szkołami językowymi FES i Edu&More. Obecnie uczę języka polskiego jako obcego w Moskwie.

Interesuję się językami obcymi – mówię po włosku, hiszpańsku, rosyjsku i angielsku.

Lubię czytać książki i podróżować.

Uczysz się polskiego? Tradycyjne materiały już ci się trochę znudziły? Jeśli tak, to jesteś w dobrym miejscu. Z HelloPolish! będziesz się uczyć w naturalny sposób – słuchając.

 • HelloPolish! to bezpłatny podkast do nauki języka polskiego na różnych poziomach: od A1 do C2. Co dwa tygodnie publikujemy nowy odcinek.
 • W naszych nagraniach znajdziesz żywy język, jakim Polacy posługują się na co dzień.
 • Z HelloPolish! nauczysz się, co powiedzieć w restauracji, w sklepie, u lekarza czy u fryzjera; dowiesz się, jak zaprosić do kina dziewczynę czy chłopaka. Poczujesz się pewniej w sytuacjach komunikacyjnych życia codziennego w Polsce.
 • Z HelloPolish! będziesz poznawać reguły gramatyki języka polskiego w kontekście (jeśli uczysz się już jakiś czas, na pewno wiesz, że polska gramatyka może być powodem frustracji).
 • Czasami brakuje ci słów, kiedy chcesz coś powiedzieć po polsku? Dzięki HelloPolish! poszerzysz swoje słownictwo o ciekawe zwroty, wyrażenia i idiomy.
 • Z HelloPolish! będziesz poznawać też polską kulturę. Dowiesz się, jak wyglądają polskie święta, poznasz polskie filmy i książki, a także najciekawsze atrakcje turystyczne Polski.
 • Teksty podkastów HelloPolish! możesz także czytać – wystarczy, że ściągniesz darmowy plik PDF dołączony do każdego nagrania.
 • Chcesz utrwalić swoją wiedzę? Rozwiązuj ćwiczenia dołączone do każdego nagrania w darmowym pliku PDF (znajdziesz w nim także odpowiedzi).

Z Hello Polish! nabierzesz odwagi, żeby mówić po polsku. Życzymy miłej nauki i zabawy! 

Berenika: I like linguistic intricacies. For me learning a foreign language is like adopting a new personality. It is an inspiring adventure which opens a whole new world to me. We meet new people through learning languages and discover their personal stories and new cultures. Since I have started teaching Polish I’m trying to see my mother tongue from my students’ point of view. At work I like to combine words and pictures to create innovative materials for studying & teaching Polish.

My experience in teaching Polish includes: individual and group courses in language schools and at universities in Poland. I have collaborated with such institutions as the Centre of Polish Language and Culture POLONICUM at Warsaw University and Embassy of Spain in Poland.

I speak Polish, English, Spanish & Italian.

I like travelling, good books & graphic design.

Ania: Even though I have been teaching Polish for a couple of years, I am still dicovering new surprising elements. I am interested in colloquial Polish and in the way the language changes and evolves. I try to convey to my pupils that Polish is not just about grammar rules and vocabulary, but also a way to understand Poland and Polish people.

My experience in teaching Polish includes: individual and group courses in language schools and at universities in Poland and abroad. I have collaborated with such language schools as FES and Edu&More. Now I teach Polish as a foreign language in Moscow.

My hobby is learning foreign languages – I speak Italian, Spanish, Russian and English.

I like reading books and travelling.

Are you learning Polish? Do you find the traditional materials a bit boring? If so, you’re in the right place. With HelloPolish! you will learn naturally – by listening!

 • HelloPolish! is a free podcast for learning Polish at different levels – from A1 to C2. We release a new podcast every two weeks.
 • All our podcasts use authentic Polish language spoken in everyday life.
 • With HelloPolish! you will learn what to say in a restaurant, in a shop, at the doctor’s or at the hairdresser’s. You will also learn how to invite a boy or a girl to the cinema. You will feel more at ease with communicating in Polish in everyday situations.
 • With HelloPolish! you will learn the rules of Polish grammar (if you have been learning the language for some time now, you’ll know how frustrating Polish grammar can sometimes  be:-).
 • You feel like you sometimes lack the right vocabulary when you want to say something in Polish? Thanks to HelloPolish! you will learn interesting phrases, expressions and idioms.
 • With HelloPolish! you will also find out a lot about Polish culture, including traditional Polish celebrations and holidays, movies, books as well as the most important tourist attractions.
 • Every HelloPolish! podcast is accompanied by a transcript of the recording – all you have to do is download a free PDF file attached to the audio file.
 • You can also revise after each recording by doing the exercises attached to every podcast in a free PDF file (you will find there the key with all the answers as well).

Hello Polish! will help you build courage to speak Polish with confidence!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 comments on “O nas

 1. Thanks a lot for all your work it’s hard to find good material to learn polish please keep doing it
  Dziękuję