Mówienie_egzamin_certyfikatowy_B1_PDF

Zapraszamy do wysłuchania kolejnej części cyklu na temat egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1. Dziś opowiem Wam o Mówieniu.
Jak wygląda ta część egzaminu? Na poziomie B1 Mówienie trwa maksymalnie 15 minut. Najpierw musisz wylosować jeden z trzech zestawów egzaminacyjnych, po czym masz kilka minut na przygotowanie. W tym czasie powinieneś/powinnaś dokładnie przeczytać polecenia do zadań i zastanowić się, co powiesz przed komisją. Możesz robić notatki, ale przede wszystkim przemyśl swoje wypowiedzi.
Każdy zestaw składa się z trzech zadań. Pamiętaj, aby wykonać wszystkie trzy.

Pierwsze zadanie to opis fotografii. Powinieneś/powinnaś jak najdokładniej opisać fotografię, którą widzisz, i przedstawioną na niej sytuację. Jak sformułować swoją wypowiedź?
• Zastanów się, kto jest na zdjęciu. Powiedz jak najwięcej o przedstawionych osobach – jak wyglądają, w co są ubrane i co robią. Powiedz, jakie emocje widać na zdjęciu – czy przedstawiona osoba jest szczęśliwa, smutna, zdenerwowana itp.
• Opisz otoczenie. Powiedz, gdzie znajdują się przedstawione osoby i jakie przedmioty widać na zdjęciu. Jeśli osoby na zdjęciu są we wnętrzu, opisz pomieszczenie (czy to jest pokój, kuchnia, biuro, szkoła, sklep i jak wygląda?). Jeśli przedstawiona scena dzieje się na dworze, powiedz, jaka jest pogoda.
• Wskazówka: w opisie zdjęcia używaj wyrażeń: „Na pierwszym planie…”, „Na drugim planie…”.

Drugie zadanie też jest monologiem, jednak tutaj musisz wyrazić swoją opinię na podany temat lub coś opisać. Przykładowe tematy monologu to:
• Jakie są skuteczne metody uczenia się języków obcych? Proszę przedstawić swoją opinię na ten temat.
• Proszę opisać osobę, która jest Pani/Panu szczególnie bliska. Proszę uzasadnić swój wybór.

Trzecie zadanie polega na odegraniu scenki z egzaminatorem, a więc jest to dialog. Role są opisane w poleceniu. Zanim zaczniesz, zastanów się, czy dialog ma być oficjalny, czy nieoficjalny – od tego zależą formy, których użyjesz. Przykładowe tematy dialogu to:
• Proszę zadzwonić do szkoły językowej Akademia Polskiego i zapytać o najbliższy kurs języka polskiego (terminy, ceny, wolne miejsca).
• Pani/Pana koleżanka jest chora. Proszę do niej zadzwonić, zapytać, jak się czuje, i zaproponować pomoc w zrobieniu i przyniesieniu zakupów.

Egzamin ustny to dla Ciebie prawdopodobnie stresująca sytuacja. Postaraj się jednak nie denerwować, ponieważ wtedy łatwiej popełniać błędy. Egzaminatorzy są nastawieni przyjaźnie, więc nie stresuj się! Trzymam kciuki!

Jeśli chcesz dobrze przygotować się do egzaminu certyfikatowego na poziomie B1, możesz skorzystać z mojej książki „Polski na B1″, która właśnie się ukazała. Zapraszam!

Książka jest dostępna tutaj: https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/polski-na-b1-cwiczenia-przygotowujace-do-egzaminu-b1-9788396307101-354307

Tutaj możesz zobaczyć darmowy fragment: https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/templates/images/files/47273/1635346315-polski-na-b1-przykladowe-strony-354307.pdf

A tu posłuchasz przykładowych nagrań: https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/templates/images/files/47273/1638348755-polski-na-b1-nagrania-mp3-darmowy-fragment.mp3

Słownictwo:

losować (losuję, losujesz) / wylosować (wylosuję, wylosujesz) – ciągnąć, wybierać coś, na przykład zestaw egzaminacyjny
zestaw – coś, co tworzy pewną całość, na przykład zestaw pytań egzaminacyjnych
przemyśleć (przemyślę, przemyślisz) – zastanowić się nad czymś (czasownik dokonany)
formułować (formułuję, formułujesz) / sformułować (sformułuję, sformułujesz) wypowiedź – wyrażać coś słowami
otoczenie – to, co jest wokół nas
wnętrze – to, co jest wewnątrz czegoś, na przykład budynku, tutaj: pomieszczenie, pokój
dzieje się na dworze – ma miejsce na zewnątrz, nie we wnętrzu
wyrażenie – słowa, które tworzą całość, coś razem znaczą, są używane razem
wyrażać (wyrażam, wyrażasz) / wyrazić (wyrażę, wyrazisz) swoją opinię – powiedzieć to, co się myśli na jakiś temat
skuteczny – efektywny; taki, który daje dobre rezultaty
szczególnie – zwłaszcza
odegranie scenki – udawanie jakiejś sytuacji, wejście w rolę aktora lub aktorki
starać się (staram się, starasz się) / postarać się (postaram się, postarasz się) – próbować, robić coś, aby coś osiągnąć
nastawiony przyjaźnie – taki, który ma do kogoś pozytywny stosunek
ukazywać się, czasownik używany w 3. osobie (ukazuje się, ukazują się) / ukazać się (ukaże się, ukażą się) – o jakimś materiale, na przykład książce lub filmie: zostać opublikowanym

Polski_na_B1_B1.mp3 Download

Polski_na_B1_B1_PDF

Nie mogłam się doczekać… i jest! Właśnie trzymam przed sobą swoją książkę „Polski na B1″. To niezwykłe uczucie widzieć owoce swojej pracy. Czuję radość i dumę, że udało mi się doprowadzić ten projekt do końca, ale też tremę, bo jeszcze nie wiem, czy książka Ci się spodoba. Mam wielką nadzieję, że tak! A przede wszystkim liczę na to, że będzie dla Ciebie praktyczną pomocą, przydatną w przygotowaniach do egzaminu.

Napisałam tę książkę z myślą o wszystkich, którzy chcą zdawać egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych). Książka przyda się także nauczycielom, którzy pomagają swoim uczniom w przygotowaniach.

Sama jestem egzaminatorką i widzę podczas każdej sesji, jak duży stres towarzyszy zdającym. Nic dziwnego – egzamin to dla nich ważne wydarzenie, ponieważ certyfikat jest im potrzebny do konkretnych celów związanych między innymi z życiem w Polsce. Mam nadzieję, że moja książka pomoże każdemu zdającemu zmniejszyć stres i przystąpić do egzaminu z wiarą we własne siły.

„Polski na B1″ to publikacja licząca 160 stron, która składa się z siedmiu przykładowych egzaminów. Każdy z nich jest podzielony na: Rozumienie ze słuchu, Rozumienie tekstów pisanych, Poprawność gramatyczną, Pisanie i Mówienie. W każdym module znajdziesz takie same typy zadań, jakie występują na egzaminie. Dzięki tej symulacji poczujesz się pewniej – przećwiczysz rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych, a przy okazji poprawisz swoją znajomość języka polskiego. Poszerzysz słownictwo oraz powtórzysz zagadnienia, które sprawiają Ci kłopot. Chciałam też, aby teksty pojawiające się w książce miały różnorodną tematykę i były ciekawe. Poruszam więc takie zagadnienia jak: pobyt na Erasmusie, praca w korporacji, podróże do różnych krajów, ekologia, sposoby zapobiegania infekcjom, radzenie sobie ze stresem, nauka zdalna, polska kuchnia, mieszkanie w dużym mieście, kontakt z naturą, kupowanie ubrań, praca na własny rachunek, marzenia o budowie domu, dwujęzyczność u dzieci, oszczędzanie czasu, nowe kierunki studiów, Nagroda Nobla, organizacja ślubu, czytanie blogów, praca ambasadora i wiele, wiele innych.

Książka została tak skonstruowana, aby zadania z modułów Rozumienie ze słuchu, Rozumienie tekstów pisanych i Poprawność gramatyczna można było rozwiązywać samodzielnie. Do książki dołączone są nagrania w formie pików mp3, które możesz ściągnąć, wchodząc na link podany we wstępie do książki. Na końcu książki znajduje się transkrypcja wszystkich nagrań oraz odpowiedzi do zadań, co ułatwi Ci samodzielną pracę. Pisanie i Mówienie najlepiej jest ćwiczyć z nauczycielem lub nauczycielką.

Oprócz zestawów zawartych w siedmiu przykładowych egzaminach na końcu publikacji znajduje się 15 dodatkowych zestawów do ćwiczenia mówienia. Ponadto w całej książce znajdziesz wiele przydatnych wskazówek dotyczących przygotowań do egzaminu oraz informacji o jego przebiegu.

Jeśli chcesz zobaczyć przykładowy fragment książki, zajrzyj na stronę księgarni: https://polishbookstore.pl/templates/images/files/44350/1635346315-polski-na-b1-przykladowe-strony.pdf


https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/polski-na-b1-cwiczenia-przygotowujace-do-egzaminu-b1-9788396307101-354307


Downloads:

Rozumienie_ze_sluchu_egzamin_certyfikatowy_B1_PDF.pdf

Zapraszamy do wysłuchania kolejnej części cyklu na temat egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1. Dziś opowiem Wam o module Rozumienie ze słuchu. Zwykle od niego zaczyna się część pisemna egzaminu.
Rozumienie ze słuchu trwa około 30 minut. Nagranie jest odtwarzane w sali egzaminacyjnej. Jeśli nie słyszysz go dobrze, od razu poinformuj o tym egzaminatora, ponieważ może to wpłynąć na twój wynik z tego modułu!
W Rozumieniu ze słuchu musisz rozwiązać pięć zadań. W zadaniu pierwszym nagranie jest odtwarzane tylko jeden raz. W pozostałych zadaniach słuchasz nagrań dwa razy.

Na czym polegają zadania w tym module?

W zadaniu pierwszym wysłuchasz bardzo krótkich wypowiedzi. Na ich podstawie musisz wybrać odpowiedź a, b lub c, w której określisz na przykład, kto jest autorem tych słów, jakie jest ich znaczenie, jaki to typ wypowiedzi albo gdzie można ją usłyszeć. Podam prosty przykład. Wyobraźmy sobie, że w nagraniu lektor lub lektorka mówi:

Moim zdaniem powinieneś przemyśleć tę decyzję.

W arkuszu egzaminacyjnym jest napisane:
Ta wypowiedź to
a) nakaz.
b) rada.
c) życzenie.

Prawidłowa odpowiedź to b), ponieważ ktoś próbuje komuś doradzić, aby jeszcze się zastanowił, zanim podejmie decyzję, a więc jest to rada.

W zadaniu drugim wysłuchasz bardzo krótkich dialogów i na ich podstawie musisz wybrać odpowiedź a, b lub c. Posłuchaj przykładu:

– Ewa, przyjdziesz do Marka na imprezę?
– Niestety nie, jestem już umówiona.

W arkuszu egzaminacyjnym jest napisane:
Z tego dialogu wynika, że
a) Ewa ma inne plany na dzień, kiedy jest impreza u Marka.
b) Marek nie zaprosił Ewy na imprezę.
c) Ewa potwierdza, że będzie u Marka na imprezie.

Prawidłowa odpowiedź to a). Ewa mówi, że nie będzie jej na imprezie, bo jest już umówiona, a więc ma inne plany. Odpowiedź a) oddaje sens słów Ewy.

W zadaniu trzecim wysłuchasz dłuższej wypowiedzi. Może to być dialog (na przykład wywiad) albo monolog. Musisz zdecydować, czy zdania podane w arkuszu egzaminacyjnym są zgodne z tekstem, czy nie. Odpowiedzi trzeba zaznaczyć w tabeli.

W zadaniu czwartym wysłuchasz wypowiedzi czterech osób. Na ich podstawie w arkuszu egzaminacyjnym musisz podać, która osoba (numer 1, 2, 3 lub 4) podaje określoną informację lub opinię. Uwaga! Jedna osoba może podawać więcej niż jedną opinię lub informację. Zadanie czwarte może też polegać na łączeniu informacji z kolumny I z informacjami z kolumny II.

Zadanie piąte przez wielu zdających jest uważane za najłatwiejsze. Polega na dopasowaniu wypowiedzi do zdjęć.

Pamiętaj, że w każdym zadaniu podany jest przykład. Przeczytaj go, aby ułatwić sobie rozwiązanie zadania. Nie zostawiaj żadnego podpunktu bez odpowiedzi, ponieważ w ten sposób stracisz szansę na zdobycie punktu.

Jeśli chcesz poćwiczyć rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych, możesz skorzystać z mojej książki Polski na B1, która ukaże się już wkrótce – pod koniec listopada. Zapraszam serdecznie: https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/polski-na-b1-cwiczenia-przygotowujace-do-egzaminu-b1-9788396307101-354307.


Książkę można już kupić! Zapraszam serdecznie: https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/polski-na-b1-cwiczenia-przygotowujace-do-egzaminu-b1-9788396307101-354307

Słownictwo:

kolejny – następny
odtwarzany – emitowany (tutaj: o nagraniu)
wpływać na (wpływam, wpływasz) / wpłynąć na (wpłynę, wpłyniesz) + B. – oddziaływać, mieć wpływ, przyczyniać się
wynik – rezultat
rozwiązywać (rozwiązuję, rozwiązujesz) / rozwiązać (rozwiążę, rozwiążesz) – tutaj: robić (o ćwiczeniach)
polegać na, tutaj: czasownik używany w 3. osobie (polega, polegają) + Msc. – wyglądać, mieć określoną strukturę, sens, znaczenie
określać (określam, określasz) / określić (określę, określisz) – zdecydować, podać informację, ocenić
wyobrażać sobie (wyobrażam sobie, wyobrażasz sobie) / wyobrazić sobie (wyobrażę sobie, wyobrazisz sobie) – stworzyć w wyobraźni, pomyśleć o czymś
lektor/lektorka – tutaj: osoba, która czyta coś na głos
przemyśleć, tutaj: czasownik dokonany (przemyślę, przemyślisz) – zastanowić się nad czymś
arkusz egzaminacyjny – kartki przygotowane dla osób, które zdają egzamin
prawidłowy – poprawny, właściwy, dobry
doradzać (doradzam, doradzasz) / doradzić (doradzę, doradzisz) – dawać radę, sugestię
rada – sugestia
wynikać, czasownik używany w 3. osobie (wynika, wynikają) / wyniknąć (wyniknie, wynikną) – gdy coś z czegoś wynika, jest tego wnioskiem, rezultatem
potwierdzać (potwierdzam, potwierdzasz) / potwierdzić (potwierdzę, potwierdzisz) – mówić, że coś jest prawdą, właściwą informacją
oddawać sens, czasownik używany w 3. osobie (oddaje, oddają) sens / oddać (odda, oddadzą) sens – wyrażać sens, znaczenie
wywiad – rozmowa dziennikarza/dziennikarki często ze znaną osobą
zgodny – tutaj: taki, który zgadza się z czymś, wynika z czegoś, na przykład odpowiedź zgodna z tekstem to taka, którą można w tym tekście znaleźć
zaznaczać (zaznaczam, zaznaczasz) / zaznaczyć (zaznaczę, zaznaczysz) – wskazać coś, robiąc na tym znak, na przykład wskazać odpowiedź w ćwiczeniu
określony – konkretny, dany
łączenie – dopasowywanie
zdający – ktoś, kto próbuje zdać egzamin
uważany – traktowany
dopasowanie – połączenie, dobranie
zostawiać (zostawiam, zostawiasz) / zostawić (zostawię, zostawisz) – tutaj: zostawić podpunkt bez odpowiedzi
oznacza nie udzielić odpowiedzi, nie napisać jej, zostawić puste miejsce
podpunkt – punkt w ćwiczeniu
odejmować (odejmuję, odejmujesz) / odjąć (odejmę, odejmiesz) – tutaj: odejmowanie to działanie matematyczne, na przykład 2 minus 1
błędny – nieprawidłowy, niepoprawny, zły

Przebieg_egzaminu_certyfikatowego_B1_PDF

Dziś opowiem Wam o przebiegu egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. W naszym cyklu mówimy o egzaminie na poziomie B1, ponieważ jest on najczęściej wybierany przez zdających.
Egzamin trwa dwa dni – odbywa się w sobotę i w niedzielę. W sobotę zdaje się część pisemną, a w niedzielę ustną. Niektóre ośrodki umożliwiają zdawanie części ustnej pierwszego dnia, po części pisemnej.
Egzamin certyfikatowy jest egzaminem państwowym, więc obowiązują na nim ścisłe reguły. Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem i długopis (nie wolno pisać ołówkiem). Przyjdź trochę wcześniej, aby mieć czas na załatwienie formalności.
Przed wejściem na salę egzaminatorzy sprawdzają dokumenty zdających. Podczas egzaminu nie można korzystać z żadnych pomocy i trzeba wyłączyć telefon – nie wolno go używać w trakcie całego egzaminu. Egzaminatorzy na bieżąco informują o przebiegu egzaminu, w tym o godzinie rozpoczęcia i zakończenia każdego modułu.
Egzamin pisemny jest podzielony na cztery moduły: Rozumienie ze słuchu, Rozumienie tekstów pisanych, Poprawność gramatyczna i Pisanie. Po każdym module egzaminatorzy zbierają prace, ma miejsce krótka przerwa, a następnie rozdawane arkusze egzaminacyjne z kolejnym modułem.
Pamiętaj, że egzamin zdajesz samodzielnie i nie możesz rozmawiać z innymi zdającymi. Pisz czytelnie, wyraźnie zaznaczaj odpowiedzi, które uznałeś/uznałaś za poprawne, i nie zostawiaj żadnego podpunktu bez odpowiedzi.

Na koniec chciałabym dodać, że już w listopadzie ukaże się moja książka Polski na B1 z zadaniami przygotowującymi do egzaminu certyfikatowego na poziomie B1. W księgarni jest już zapowiedź, zapraszam:

https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/polski-na-b1-cwiczenia-przygotowujace-do-egzaminu-b1-9788396307101-354307

Książkę można już kupić! Zapraszam serdecznie:
https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/polski-na-b1-cwiczenia-przygotowujace-do-egzaminu-b1-9788396307101-354307


Słownictwo:

przebieg – to, w jaki sposób coś przebiega, czyli rozwija się, odbywa się, ma miejsce
zdający – ktoś, kto zdaje egzamin
ośrodek – placówka, instytucja
umożliwiać (umożliwiam, umożliwiasz) / umożliwić (umożliwię, umożliwisz) – sprawić, że coś będzie możliwe
obowiązywać, czasownik używany w 3. osobie (obowiązuje, obowiązują) – jeśli coś obowiązuje, to znaczy, że jest powszechną regułą albo ma moc prawną
ścisły – tutaj: rygorystyczny
dokument tożsamości – dokument, który potwierdza czyjeś dane personalne
załatwienie formalności – przejście przez procedury formalne
na bieżąco – w danej, konkretnej chwili
rozpoczęcie – początek
zakończenie – koniec
zbierać (zbieram, zbierasz) / zebrać (zbiorę, zbierzesz) – tutaj: zabierać od zdających prace egzaminacyjne
rozdawany – dawany wielu osobom
arkusz egzaminacyjny – kartki z wydrukowanym egzaminem przygotowane dla zdających
wyraźnie – tak, aby można było coś jasno zrozumieć, zauważyć
zaznaczać (zaznaczam, zaznaczasz) / zaznaczyć (zaznaczę, zaznaczysz) – tutaj: wskazać coś, robiąc na tym znak (na egzaminie na przykład wziąć odpowiedź w kółko)
uznawać (uznaję, uznajesz) / uznać (uznam, uznasz) coś za poprawne – ocenić, stwierdzić, że coś jest poprawne, prawidłowe
ukazywać się, czasownik używany w 3. osobie (ukazuje się, ukazują się) / ukazać się (ukaże się, ukażą się) – zostać opublikowanym (na przykład o książce lub czasopiśmie)

Egzamin_certyfikatowy_B1_PDF

Zaczynamy cykl podkastów na temat egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Uczysz się języka polskiego od dłuższego czasu i myślisz o egzaminie? Zanim się zapiszesz, zastanów się, jak się do niego przygotujesz.
Najpierw pomyśl, jaki poziom cię interesuje. Możesz poprosić nauczyciela lub nauczycielkę o przeprowadzenie testu poziomującego. Najwięcej osób zdaje egzamin na poziomie B1, ponieważ ten certyfikat jest im potrzebny do starania się o polskie obywatelstwo lub kartę rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.
Warto pomyśleć o zapisaniu się na kurs przygotowujący do egzaminu. Możesz też uczyć się samodzielnie. Przede wszystkim dowiedz się, jak wygląda egzamin. Powinieneś/powinnaś rozwiązywać ćwiczenia podobne do tych, które pojawiają się na egzaminie, ale nie tylko. Musisz powtórzyć zagadnienia gramatyczne, poszerzyć słownictwo oraz poćwiczyć mówienie i pisanie po polsku.
Teraz chciałabym opowiedzieć Wam o strukturze egzaminu na poziomie B1, ponieważ ten poziom jest najczęściej wybierany przez zdających.
Egzamin certyfikatowy jest podzielony na część pisemną i ustną. Na poziomie B1 część pisemna składa się z czterech modułów i trwa 190 minut, natomiast część ustna składa się z trzech zadań i trwa maksymalnie 15 minut.
Część pisemna to cztery moduły: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna i pisanie. W części ustnej zdający losuje jeden z trzech zestawów egzaminacyjnych. Każdy zestaw zawiera trzy zadania. Więcej o części pisemnej i ustnej powiem Wam w kolejnych podkastach tego cyklu.
Aby zdać egzamin certyfikatowy, należy zdobyć minimum 50% punktów z każdego modułu części pisemnej oraz
z części ustnej.
Więcej informacji o egzaminie certyfikatowym znajdziesz na stronie www.certyfikatpolski.pl. Dowiesz się między innymi, jakie są terminy egzaminów oraz które ośrodki przeprowadzają egzamin w danej sesji. Obecnie są cztery sesje w roku, ale wcale nie jest łatwo się zapisać, ponieważ jest bardzo wielu chętnych. Pamiętaj o tym – wybierz wcześniej ośrodek, w którym chcesz zdawać egzamin, i dowiedz się, którego dnia i o której godzinie zaczynają się zapisy. To bardzo ważne, bo czasami miejsca znikają w kilka minut!
Na koniec chciałabym Wam powiedzieć, że niedługo ukaże się moja książka z przykładowymi egzaminami na poziomie B1. Książka nosi tytuł Polski na B1. Więcej informacji o tej publikacji już wkrótce!

Książkę można już kupić! Zapraszam serdecznie:
https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/polski-na-b1-cwiczenia-przygotowujace-do-egzaminu-b1-9788396307101-354307

Słownictwo:

cykl – seria
zapisywać się (zapisuję się, zapisujesz się) / zapisać się (zapiszę się, zapiszesz się) – zarejestrować się
zastanawiać się (zastanawiam się, zastanawiasz się) / zastanowić się (zastanowię się, zastanowisz się) – myśleć
nad czymś, przemyśleć coś
przeprowadzenie testu poziomującego – zorganizowanie testu, który sprawdza poziom znajomości jakiejś dziedziny, na przykład języka obcego
starać się (staram się, starasz się) / postarać się (postaram się, postarasz się) o (+ B.) – próbować coś zrobić, osiągnąć, dostać
obywatelstwo – oficjalna przynależność do jakiegoś państwa, bycie jego obywatelem lub obywatelką
rezydent długoterminowy – osoba, która ma stałe miejsce pobytu w jakimś kraju, innym niż swój
przede wszystkim – głównie
rozwiązywać ćwiczenia (rozwiązuję, rozwiązujesz) / rozwiązać ćwiczenia (rozwiążę, rozwiążesz) – robić ćwiczenia
pojawiać się (pojawiam się, pojawiasz się) / pojawić się (pojawię się, pojawisz się) – zaistnieć, mieć miejsce, tutaj: być, występować
zagadnienie – temat
poszerzać słownictwo (poszerzam, poszerzasz) / poszerzyć słownictwo (poszerzę, poszerzysz) – rozwijać znajomość leksyki, poznawać nowe słówka
zdający – ktoś, kto zdaje egzamin
podzielony – taki, który składa się z elementów, dzieli się na części
składać się (czasownik używany w 3. osobie) (składa się, składają się) z (+ D.) – stanowić całość, która jest złożona z kilku elementów
moduł – element, część całości
losować (losuję, losujesz) / wylosować (wylosuję, wylosujesz) – decydować się na coś, wybierać przez przypadek,
np. ciągnąć losy
zestaw – zbiór elementów; coś, co tworzy pewną całość
zawierać (czasownik używany w 3. osobie) (zawiera, zawierają) – mieścić w sobie coś
zdobywać (zdobywam, zdobywasz) / zdobyć (zdobędę, zdobędziesz) – dostać coś, osiągnąć
ośrodek – miejsce działalności, instytucja, placówka
przeprowadzać egzamin (przeprowadzam, przeprowadzasz) / przeprowadzić egzamin (przeprowadzę, przeprowadzisz) – organizować egzamin
obecnie – teraz, dziś
znikać (znikam, znikasz) / zniknąć (zniknę, znikniesz) – przestać istnieć, tutaj: miejsca znikają, czyli zaczyna ich brakować, bo są zajmowane
ukazywać się (czasownik używany w 3. osobie) (ukazuje się, ukazują się) / ukazać się (ukaże się, ukażą się)
– np. o książce lub czasopiśmie – zostać opublikowanym, wydanym

Jak_powstaje_ksiazka_B2_PDF

Do stworzenia tego podkastu zainspirowała mnie praca przy mojej książce pod tytułem Polski na B1, która wkrótce zostanie opublikowana. To będzie książka przygotowująca do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego na poziomie B1. Na pewno dam wam znać, gdy się ukaże.
Czy wiecie, jak powstaje książka? To długi proces. Oczywiście najpierw trzeba napisać tekst, co wcale nie jest proste. To wymagająca praca twórcza. Musimy znaleźć na nią czas, a przecież mamy mnóstwo codziennych obowiązków. Czasami tracimy zapał. Gdy jednak uda nam się postawić ostatnią kropkę, możemy sobie pogratulować – pierwszy etap za nami.
Autorzy często wysyłają swoje teksty do wydawnictw i czekają na ich odpowiedź. Wydawcy odzywają się zwykle po kilku miesiącach lub niestety milczą, gdy nie są zainteresowani książką. Inni autorzy próbują swoich sił w self publishingu.
Niezależnie od sposobu wydania książka powinna najpierw przejść redakcję. Dobry redaktor zadba o poprawność językową, spójność logiczną oraz poda swoje uwagi dotyczące struktury książki. Współpraca redaktora i autora nie jest łatwa – trzeba iść na kompromis dla dobra tekstu. Autor musi spojrzeć na swoją książkę okiem innej osoby, a redaktor powinien poprawić tekst tak, aby uszanować styl i język autora.
Po redakcji i akceptacji ze strony autora książka zwykle przechodzi pierwszą korektę. Korektor szuka w tekście pozostawionych błędów – na przykład źle postawionych przecinków lub literówek. Następnie tekstem zajmuje się grafik, który tworzy layout książki. Layout to projekt graficzny, czyli układ tekstu i zdjęć lub ilustracji. Gdy layout jest już gotowy, grafik zajmuje się składem, to znaczy układa cały tekst książki i grafiki zgodnie z layoutem – mówimy, że składa książkę. Po składzie książka trafia do korekty technicznej (sprawdza się kolory, układ elementów, spójność elementów graficznych) oraz kolejnej korekty tekstu. Dobrą praktyką są trzy korekty po składzie. Najczęściej na tym etapie zaczynają się prace nad okładką. Potem grafik przygotowuje całą książkę do druku – zwykle w formacie PDF. Gotowa książka wędruje do drukarni, potem trafia do księgarń, a następnie do Twojej domowej biblioteczki!


Moją książkę można już kupić! Zapraszam serdecznie:

https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/polski-na-b1-cwiczenia-przygotowujace-do-egzaminu-b1-9788396307101-354307

Słownictwo:

dawać komuś (C.) znać (daję, dajesz) / dać komuś (C.) znać (dam, dasz) – poinformować
ukazywać się (czasownik używany zwykle w 3. osobie,ukazuje się, ukazują się) / ukazać się (ukaże się, ukażą się) – najczęściej o publikacji, na przykład o książce lub czasopiśmie – zostać wydanym, opublikowanym
wymagający – trudny, taki, który sprawia, że trzeba podjąć wysiłek
twórczy – kreatywny
mnóstwo – bardzo dużo
tracić zapał (tracę, tracisz) / stracić zapał (stracę, stracisz) – nie mieć już entuzjazmu
stawiać (stawiam, stawiasz) / postawić (postawię, postawisz) – umieścić, tutaj: napisać
odzywać się (odzywam się, odzywasz się) / odezwać się (odezwę się / odezwiesz się) – tutaj: skontaktować się
milczeć (milczę, milczysz) – nic nie mówić, tutaj: nie odpowiadać
próbować swoich sił (próbuję, próbujesz) / spróbować swoich sił (spróbuję / spróbujesz) – podjąć jakieś wyzwanie,
żeby sprawdzić, czy uda nam się coś zrobić, coś osiągnąć
przechodzić redakcję (w 3 os. przechodzi, przechodzą) / przejść redakcję (przejdzie / przejdą) – gdy tekst przechodzi redakcję, jest sprawdzany pod kątem językowym, strukturalnym i logicznym
spójność – gdy coś jest spójne, stanowi sensowną całość, nie jest chaotyczne
iść na kompromis (idę, idziesz) / pójść na kompromis (pójdę, pójdziesz) – zdecydować się na rozwiązanie dobre dla obu stron, zrezygnować z czegoś dla dobra drugiej strony
szanować (szanuję, szanujesz) / uszanować (uszanuję, uszanujesz) – mieć szacunek do kogoś lub czegoś
pozostawiony – taki, który został
literówka – błąd, który polega na złym literowaniu wyrazu, np. brak litery lub zmiana kolejności liter
układać (układam, układasz) / ułożyć (ułożę, ułożysz) – ustawić, umiejscowić
trafiać (trafiam, trafiasz do) / trafić (trafię, trafisz) do – tutaj: znaleźć się gdzieś
okładka – to, co jest na wierzchu książki, EN cover
druk – proces tworzenia książki – drukowania jej farbą na papierze, EN print
wędrować (wędruję, wędrujesz) do – tutaj: iść, trafiać
drukarnia – firma, która zajmuje się drukiem, np. książek, gazet, ulotek

Robimy_pranie_A2_PDF

– Będę robić pranie. Masz jakieś brudne rzeczy?
Chwila… Tak, dwa ręczniki, dżinsy i kilka T-shirtów.
– Najpierw chcę uprać białe rzeczy, a potem kolorowe. Ręczniki zostawiam na jutro, bo mamy tylko jedną suszarkę, ta stara jest połamana.
– Mam jedną białą koszulę. Który program wybierasz i jaką temperaturę? Ta koszula jest z delikatnego materiału, nie chcę, żeby się zniszczyła.
– Mogę ustawić pranie delikatne na trzydzieści stopni.
– Ok, to wrzucam ją do pralki. A kolorowe?
– Dżinsy i podkoszulki możemy uprać razem. Jest program „bawełna, 40 stopni”. Może być?
– Jasne. Sprawdź tylko, czy mamy płyn do płukania. Chyba się skończył.
– Tak, ale kupiłam nowy. Jest też nowy proszek. Tamten stary był beznadziejny. To już wszystko?
Mogę włączyć pralkę?
– Tak. To będzie pranie krótkie?
– Nie, wolę program dłuższy, około półtorej godziny. Kiedy się upierze, wszystko rozwieszę.
– Super, dzięki.

Słownictwo:

pranie – rzeczownik od czasownika „prać”; to, co robimy z ubraniami, kiedy są brudne, a chcemy, żeby były czyste; pierzemy ręcznie lub w pralce
chwila – moment
ręcznik – to, czym wycieramy ręce lub ciało po kąpieli lub prysznicu
prać (piorę, pierzesz) / uprać (upiorę, upierzesz) – robić tak, żeby ubrania były czyste
zostawiać (zostawiam, zostawiasz) / zostawić (zostawię, zostawisz) – tutaj: mieć na później, postanowić zająć się czymś potem
suszarka – tutaj: przedmiot, na którym możemy powiesić mokre ubrania, żeby po jakimś czasie były suche
połamany – kiedy jakiś przedmiot nie jest cały, taki, jaki powinien, np. nie ma jakiejś części, EN broken
delikatny – taki, który łatwo uszkodzić, trzeba na niego uważać
niszczyć (niszczę, niszczysz) / zniszczyć (zniszczę, zniszczysz) – psuć coś, robić tak, że coś wygląda gorzej albo tak, żeby czegoś już nie było
ustawiać (ustawiam, ustawiasz) / ustawić (ustawię, ustawisz) – tutaj: wybrać program, ustawienie, rodzaj działania urządzenia, EN to set
pralka – maszyna, w której możemy prać
bawełna – rodzaj materiału, EN cotton
sprawdzać (sprawdzam, sprawdzasz) / sprawdzić (sprawdzę, sprawdzisz) – zobaczyć, czy coś jest w porządku, skontrolować sytuację
płyn do płukania – detergent, w którym płuczemy pranie, żeby miało ładny zapach
proszek – tutaj: to, czego używamy do prania, biała substancja, EN washing powder
beznadziejny – potocznie: zły, niedobry, niskiej jakości
włączać (włączam, włączasz) / włączyć (włączę, włączysz) – uruchomić, zrobić tak, że urządzenie zaczyna działać
około – mniej więcej, plus minus
półtorej godziny – dziewięćdziesiąt minut
rozwieszać (rozwieszam, rozwieszasz) / rozwiesić (rozwieszę, rozwiesisz) – rozkładać uprane rzeczy na suszarce,
EN to hang

Jedzenie_A1_PDF

Dwie współlokatorki rozmawiają w kuchni:

– Co gotujesz?
– Robię warzywa na patelnię. Chcesz?
– Tak, chętnie, jeszcze nie jadłam obiadu. A co tam jest?
Marchewka, brokuły, cebula i pieczarki. Może być?
Pewnie. Dobrze, że nie ma mięsa.
– Nie ma, to danie w 100 (stu) procentach wegetariańskie. A na desertruskawki, pomarańcze i jabłka. Kupiłam dziś świeże na rynku.
– Super, dziękuję, to ja dziś robię kolację. Widzę, że mamy w lodówce sałatę, ogórki, oliwki, pomidory i ser feta. Mogę zrobić sałatkę grecką.
– Albo makaron z łososiem i cukinią.
– Wolę makaron. Warzywa są już gotowe. Proszę, to dla ciebie.
– Dzięki. Ale jestem głodna!

Słownictwo:
PL – EN / ES / RU

współlokatorka – roommate, flatmate (fem.) / compañera de piso / соседка по квартире
warzywo – vegetable / verdura / овощ
patelnia – frying pan / sartén / сковородка
jeszcze – yet / todavía / еще
marchewka – carrot / zanahoria / марковька
brokuł – broccoli / brócoli / брокколи
cebula – onion / cebolla / лук
pieczarka – mushroom / champiñón / шампиньон
pewnie – sure / claro / конечно
nie ma + D. – there isn’t, there aren’t / no hay / нет (чего-либо)
mięso – meat / carne / мясо
danie – meal / comida / блюдо
wegetariański – vegetarian / vegetariano / вегетарианский
na deser – for dessert / de postre / на дессерт
truskawka – strawberry / fresa / клубника
pomarańcza – orange / naranja / апельсин
jabłko – apple / manzana / яблоко
świeży – fresh / fresco / свежий
na rynku – at the market / en el mercado / на рынке
lodówka – fridge / nevera / холодильник
sałata – lettuce / lechuga / салат
ogórek – cucumber / pepino / огурец
oliwka – olive / aceituna / маслина
pomidor – tomato / tomate / помидор
ser – cheese / queso / сыр
makaron – pasta / pasta / макароны
łosoś – salmon / salmón / лосось


Piesi_kierowcy_i_rowerzysci_B1_PDF

Karolina: Zwykle jeżdżę po mieście komunikacją miejską albo chodzę pieszo. Jestem zadowolona z tego, jak działa transport publiczny, zwłaszcza metro. Jest czyste, sprawne i bezpieczne. Często jeżdżę też autobusami. Lubię ten środek transportu, chociaż latem denerwuje mnie, że nie we wszystkich autobusach kierowcy włączają klimatyzację. Czasem w ogóle jej nie ma. Jako piesza uważam, że jest jeszcze parę rzeczy do zrobienia, ale w ostatnich latach w Polsce poprawiła się kultura jazdy. Nie lubię przejść podziemnych – często nie ma tam schodów ruchomych ani wind. Dla mnie to nie jest wielki problem, ale co mają zrobić osoby starsze, niepełnosprawne albo matki z dziećmi w wózkach?

Piotr: Jestem zapalonym rowerzystą! Od kiedy w mieście pojawiła się rozwinięta sieć ścieżek rowerowych, przez pół roku, kiedy jest ładna pogoda, prawie wszędzie dojeżdżam rowerem – do pracy, na spotkania ze znajomymi, do kina. Niestety są jeszcze miejsca, gdzie trzeba jechać chodnikiem albo nawet ulicą, a to bywa niebezpieczne, bo nie wszyscy kierowcy dbają o bezpieczeństwo na drodze, a rowerzystę traktują jak wroga. Na szczęście to rzadkie przypadki. Cieszę się, że coraz więcej ludzi w Polsce przesiada się na rower. Marzy mi się, żeby w Polsce było pod tym względem jak w Holandii.

Małgorzata: Mój główny środek transportu to samochód. Dużo jeżdżę, bo to część mojej pracy – jestem handlowcem i dojeżdżam do klientów na terenie całego województwa. Cieszę się, że drogi w Polsce są coraz lepsze i coraz więcej miast ma obwodnice. To bardzo usprawnia przemieszczanie się między różnymi miejscowościami. Sytuacja w mieście wygląda nieco inaczej. Mam wrażenie, że władze miejskie nie lubią kierowców. Nasze prawa są ograniczane na rzecz rowerzystów i pieszych, a przecież każdy z nas powinien mieć wybór, jak chce się przemieszczać. Dla wielu osób samochód to nie kaprys, a jedyny w miarę dostępny i wygodny środek transportu.

Słownictwo:

pieszy – ktoś, kto porusza się na nogach
rowerzysta – ktoś, kto jeździ rowerem
zwłaszcza – szczególnie, przede wszystkim
sprawny – taki, który działa, dobrze funkcjonuje
włączać (włączam, włączasz) / włączyć (włączę, włączysz) – zrobić tak, ze urządzenie zaczyna pracować, EN to turn on
klimatyzacja – urządzenie, które latem daje niższą temperaturę w pomieszczeniu
uważać (uważam, uważasz) – myśleć, sądzić, być zdania, że
poprawiać się (poprawiam się, poprawiasz się) / poprawić się (poprawię się, poprawisz się) – stać się lepszym
kultura jazdy – zachowanie kierowców na drodze
przejście podziemne – droga, która jest pod ziemią, kiedy musimy zejść na dół, a potem wejść na górę
schody ruchome – schody, które jadą, EN escalator
winda – urządzenie, które jeździ w górę i w dół i wozi ludzi lub towary
wielki – bardzo duży
niepełnosprawny – o człowieku, który ma problem np. z chodzeniem, swobodnym poruszaniem się
wózek – tutaj: to, w czym jeżdżą dzieci
zapalony – tutaj: taki, który ma pasję, jest entuzjastycznie nastawiony do czegoś
sieć – tutaj: system
ścieżka rowerowa – droga dla rowerów
chodnik – miejsce obok ulicy, gdzie chodzą piesi
niebezpieczny – taki, który jest groźny, może zrobić coś złego, EN dangerous
dbać (dbam, dbasz) o + B. / zadbać (zadbam, zadbasz) o + B. – troszczyć się o + B., zwracać uwagę na + B.
bezpieczeństwo – sytuacja, kiedy jesteśmy bezpieczni, kiedy nic nam nie grozi, EN safety
wróg – antonim słowa „przyjaciel”
przypadek – tutaj: sytuacja
pod tym względem – jeśli o to chodzi, w tej kwestii
przesiadać się (przesiadam się, przesiadasz się) / przesiąść się (przesiądę się, przesiądziesz się) – tutaj: zmieniać środek transportu, z którego korzystamy
marzy mi się – marzę o tym, żeby
handlowiec – człowiek, który pracuje w handlu, czyli coś kupuje i sprzedaje
województwo – administracyjna część kraju, w Polsce jest ich 16
obwodnica – droga, która biegnie obok miasta, żeby kierowca nie jechał przez miasto
usprawniać (usprawniam, usprawniasz) / usprawnić (usprawnię, usprawnisz) – ułatwiać, robić coś sprawnym, łatwiejszym
przemieszczanie się – to, że jadę z jednego miejsca do drugiego
miejscowość – nieduże miasto lub wieś
nieco – trochę
władze miejskie – ludzie, którzy rządzą miastem, np. prezydent i rada miasta
na rzecz + D. – kiedy ktoś ma z czegoś korzyść, kiedy ktoś inny jest beneficjentem
wybór – kiedy coś wybieramy, EN choice
przemieszczać się (przemieszczam się, przemieszczasz się) / przemieścić się (przemieszczę się, przemieścisz się) – poruszać się, jeździć lub chodzić z jednego miejsca w inne
kaprys – coś, czego chcemy albo coś robimy, bo tak nam się podoba EN whim
w miarę – dość, stosunkowo

Notatki_o_Krakowie_A2_PDF.pdf

Lena interesuje się kulturą i historią Polski. Na wakacjach była w Krakowie. Przeczytaj jej notatki o tym mieście.

Kraków to piękne miasto na południu Polski, położone nad Wisłą, dawna stolica kraju.

Miejsca w Krakowie:
• Stare Miasto – na Rynku jest bardzo dużo turystów (i gołębi!), ale atmosfera tego miejsca jest magiczna. Można tu zobaczyć Sukiennice – średniowieczną halę targową.
• Wawel – to miejsce ważne dla Polaków i historii Polski, był siedzibą polskich królów. Można tu zwiedzić zamek
i katedrę.
• Kazimierz – dzielnica żydowska, która ma artystyczną atmosferę i świetne restauracje z pysznym jedzeniem.

Ciekawostki o Krakowie:
• W Krakowie jest najstarszy uniwersytet w Polsce założony w 1364 roku – Uniwersytet Jagielloński.
• W Krakowie jest ponad 350 (trzysta pięćdziesiąt) kościołów.
Hejnał to melodia, którą gra trębacz z Wieży Mariackiej.
• Symbolem miasta jest smok wawelski.

Znane osoby:
• Wisława Szymborska – poetka, laureatka Nagrody Nobla, mieszkała w Krakowie.
• Jan Paweł II – papież Polak studiował i pracował w Krakowie.
• Krzysztof Penderecki – znany na świecie kompozytor i dyrygent, studiował w Krakowie.
• Robert Kubica – sportowiec, pierwszy Polak w Formule 1, urodził się w Krakowie.

Słownictwo:

notatki – to, co notujemy, zapisujemy
o tym mieście – o tej miejscowości („miasto” to mianownik, „mieście” to miejscownik)
piękny – bardzo ładny
na południu – w części południowej, EN in the south
położony – usytuowany, zlokalizowany
dawny – stary
gołąb, gołębie, dużo gołębi (dopełniacz) – gatunek ptaka, EN pigeon, pigeons, lots of pigeons (genitive)
magiczny – tutaj: szczególny, wyjątkowy
średniowieczny – taki, który jest związany z epoką średniowiecza, EN medieval
hala targowa – miejsce, gdzie sprzedaje się i kupuje różne towary, EN market hall
siedziba – miejsce, gdzie coś jest zlokalizowane, EN base, main place, headquarters
zamek – budowla mieszkalno-obronna, EN castle
dzielnica – administracyjna część miasta, EN district
żydowski – taki, który dotyczy Żydów, EN Jewish
pyszny – bardzo smaczny
ciekawostka – ciekawy fakt, opis, coś ciekawego na jakiś temat
założony – utworzony, otwarty, EN founded
ponad – więcej niż
kościół – budynek sakralny, EN church
hejnał – melodia grana na trąbce z wieży, EN bugle-call
trębacz – ktoś, kto gra na trąbce, EN bugler
wieża – wysoki budynek, często część zamku, pałacu lub kościoła, EN tower
smok – zwierzę z legend, EN dragon
papież – głowa Kościoła katolickiego, EN pope
na świecie – na naszej planecie, na naszym globie

Komentarz

Czy wiesz, kiedy przymiotnik, który określa rzeczownik, występuje przed, a kiedy po rzeczowniku?
dzielnica żydowska / hala targowa / smok wawelski > przymiotnik określa typ, rodzaj czegoś
– wtedy występuje po rzeczowniku
świetna restauracja / najstarszy uniwersytet > przymiotnik określa cechę
– wtedy występuje przed rzeczownikiem