Przebieg_egzaminu_certyfikatowego_B1_PDF

Dziś opowiem Wam o przebiegu egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. W naszym cyklu mówimy o egzaminie na poziomie B1, ponieważ jest on najczęściej wybierany przez zdających.
Egzamin trwa dwa dni – odbywa się w sobotę i w niedzielę. W sobotę zdaje się część pisemną, a w niedzielę ustną. Niektóre ośrodki umożliwiają zdawanie części ustnej pierwszego dnia, po części pisemnej.
Egzamin certyfikatowy jest egzaminem państwowym, więc obowiązują na nim ścisłe reguły. Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem i długopis (nie wolno pisać ołówkiem). Przyjdź trochę wcześniej, aby mieć czas na załatwienie formalności.
Przed wejściem na salę egzaminatorzy sprawdzają dokumenty zdających. Podczas egzaminu nie można korzystać z żadnych pomocy i trzeba wyłączyć telefon – nie wolno go używać w trakcie całego egzaminu. Egzaminatorzy na bieżąco informują o przebiegu egzaminu, w tym o godzinie rozpoczęcia i zakończenia każdego modułu.
Egzamin pisemny jest podzielony na cztery moduły: Rozumienie ze słuchu, Rozumienie tekstów pisanych, Poprawność gramatyczna i Pisanie. Po każdym module egzaminatorzy zbierają prace, ma miejsce krótka przerwa, a następnie rozdawane arkusze egzaminacyjne z kolejnym modułem.
Pamiętaj, że egzamin zdajesz samodzielnie i nie możesz rozmawiać z innymi zdającymi. Pisz czytelnie, wyraźnie zaznaczaj odpowiedzi, które uznałeś/uznałaś za poprawne, i nie zostawiaj żadnego podpunktu bez odpowiedzi.

Na koniec chciałabym dodać, że już w listopadzie ukaże się moja książka Polski na B1 z zadaniami przygotowującymi do egzaminu certyfikatowego na poziomie B1. W księgarni jest już zapowiedź, zapraszam:

https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/polski-na-b1-cwiczenia-przygotowujace-do-egzaminu-b1-9788396307101-354307

Książkę można już kupić! Zapraszam serdecznie:
https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/polski-na-b1-cwiczenia-przygotowujace-do-egzaminu-b1-9788396307101-354307


Słownictwo:

przebieg – to, w jaki sposób coś przebiega, czyli rozwija się, odbywa się, ma miejsce
zdający – ktoś, kto zdaje egzamin
ośrodek – placówka, instytucja
umożliwiać (umożliwiam, umożliwiasz) / umożliwić (umożliwię, umożliwisz) – sprawić, że coś będzie możliwe
obowiązywać, czasownik używany w 3. osobie (obowiązuje, obowiązują) – jeśli coś obowiązuje, to znaczy, że jest powszechną regułą albo ma moc prawną
ścisły – tutaj: rygorystyczny
dokument tożsamości – dokument, który potwierdza czyjeś dane personalne
załatwienie formalności – przejście przez procedury formalne
na bieżąco – w danej, konkretnej chwili
rozpoczęcie – początek
zakończenie – koniec
zbierać (zbieram, zbierasz) / zebrać (zbiorę, zbierzesz) – tutaj: zabierać od zdających prace egzaminacyjne
rozdawany – dawany wielu osobom
arkusz egzaminacyjny – kartki z wydrukowanym egzaminem przygotowane dla zdających
wyraźnie – tak, aby można było coś jasno zrozumieć, zauważyć
zaznaczać (zaznaczam, zaznaczasz) / zaznaczyć (zaznaczę, zaznaczysz) – tutaj: wskazać coś, robiąc na tym znak (na egzaminie na przykład wziąć odpowiedź w kółko)
uznawać (uznaję, uznajesz) / uznać (uznam, uznasz) coś za poprawne – ocenić, stwierdzić, że coś jest poprawne, prawidłowe
ukazywać się, czasownik używany w 3. osobie (ukazuje się, ukazują się) / ukazać się (ukaże się, ukażą się) – zostać opublikowanym (na przykład o książce lub czasopiśmie)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 comments on “Przebieg egzaminu certyfikatowego / B1

  1. witam. Czy można zakupić książkę w wersji PDF?
    Potrzebuję do zajęć online z uczniami.

    • admin lis 2, 2021

      Dziękujemy za zainteresowanie naszą książką. Tak, PDF będzie dostępny w przyszłym roku, ale na razie trudno mi podać datę wydania. Na pewno pojawią się informacje na ten temat na stronie HelloPolish, więc zapraszam do zaglądania :-).

Hello Polish! © 2018-2022