Egzamin_certyfikatowy_B1_PDF

Zaczynamy cykl podkastów na temat egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Uczysz się języka polskiego od dłuższego czasu i myślisz o egzaminie? Zanim się zapiszesz, zastanów się, jak się do niego przygotujesz.
Najpierw pomyśl, jaki poziom cię interesuje. Możesz poprosić nauczyciela lub nauczycielkę o przeprowadzenie testu poziomującego. Najwięcej osób zdaje egzamin na poziomie B1, ponieważ ten certyfikat jest im potrzebny do starania się o polskie obywatelstwo lub kartę rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.
Warto pomyśleć o zapisaniu się na kurs przygotowujący do egzaminu. Możesz też uczyć się samodzielnie. Przede wszystkim dowiedz się, jak wygląda egzamin. Powinieneś/powinnaś rozwiązywać ćwiczenia podobne do tych, które pojawiają się na egzaminie, ale nie tylko. Musisz powtórzyć zagadnienia gramatyczne, poszerzyć słownictwo oraz poćwiczyć mówienie i pisanie po polsku.
Teraz chciałabym opowiedzieć Wam o strukturze egzaminu na poziomie B1, ponieważ ten poziom jest najczęściej wybierany przez zdających.
Egzamin certyfikatowy jest podzielony na część pisemną i ustną. Na poziomie B1 część pisemna składa się z czterech modułów i trwa 190 minut, natomiast część ustna składa się z trzech zadań i trwa maksymalnie 15 minut.
Część pisemna to cztery moduły: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna i pisanie. W części ustnej zdający losuje jeden z trzech zestawów egzaminacyjnych. Każdy zestaw zawiera trzy zadania. Więcej o części pisemnej i ustnej powiem Wam w kolejnych podkastach tego cyklu.
Aby zdać egzamin certyfikatowy, należy zdobyć minimum 50% punktów z każdego modułu części pisemnej oraz
z części ustnej.
Więcej informacji o egzaminie certyfikatowym znajdziesz na stronie www.certyfikatpolski.pl. Dowiesz się między innymi, jakie są terminy egzaminów oraz które ośrodki przeprowadzają egzamin w danej sesji. Obecnie są cztery sesje w roku, ale wcale nie jest łatwo się zapisać, ponieważ jest bardzo wielu chętnych. Pamiętaj o tym – wybierz wcześniej ośrodek, w którym chcesz zdawać egzamin, i dowiedz się, którego dnia i o której godzinie zaczynają się zapisy. To bardzo ważne, bo czasami miejsca znikają w kilka minut!
Na koniec chciałabym Wam powiedzieć, że niedługo ukaże się moja książka z przykładowymi egzaminami na poziomie B1. Książka nosi tytuł Polski na B1. Więcej informacji o tej publikacji już wkrótce!

Książkę można już kupić! Zapraszam serdecznie:
https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/polski-na-b1-cwiczenia-przygotowujace-do-egzaminu-b1-9788396307101-354307

Słownictwo:

cykl – seria
zapisywać się (zapisuję się, zapisujesz się) / zapisać się (zapiszę się, zapiszesz się) – zarejestrować się
zastanawiać się (zastanawiam się, zastanawiasz się) / zastanowić się (zastanowię się, zastanowisz się) – myśleć
nad czymś, przemyśleć coś
przeprowadzenie testu poziomującego – zorganizowanie testu, który sprawdza poziom znajomości jakiejś dziedziny, na przykład języka obcego
starać się (staram się, starasz się) / postarać się (postaram się, postarasz się) o (+ B.) – próbować coś zrobić, osiągnąć, dostać
obywatelstwo – oficjalna przynależność do jakiegoś państwa, bycie jego obywatelem lub obywatelką
rezydent długoterminowy – osoba, która ma stałe miejsce pobytu w jakimś kraju, innym niż swój
przede wszystkim – głównie
rozwiązywać ćwiczenia (rozwiązuję, rozwiązujesz) / rozwiązać ćwiczenia (rozwiążę, rozwiążesz) – robić ćwiczenia
pojawiać się (pojawiam się, pojawiasz się) / pojawić się (pojawię się, pojawisz się) – zaistnieć, mieć miejsce, tutaj: być, występować
zagadnienie – temat
poszerzać słownictwo (poszerzam, poszerzasz) / poszerzyć słownictwo (poszerzę, poszerzysz) – rozwijać znajomość leksyki, poznawać nowe słówka
zdający – ktoś, kto zdaje egzamin
podzielony – taki, który składa się z elementów, dzieli się na części
składać się (czasownik używany w 3. osobie) (składa się, składają się) z (+ D.) – stanowić całość, która jest złożona z kilku elementów
moduł – element, część całości
losować (losuję, losujesz) / wylosować (wylosuję, wylosujesz) – decydować się na coś, wybierać przez przypadek,
np. ciągnąć losy
zestaw – zbiór elementów; coś, co tworzy pewną całość
zawierać (czasownik używany w 3. osobie) (zawiera, zawierają) – mieścić w sobie coś
zdobywać (zdobywam, zdobywasz) / zdobyć (zdobędę, zdobędziesz) – dostać coś, osiągnąć
ośrodek – miejsce działalności, instytucja, placówka
przeprowadzać egzamin (przeprowadzam, przeprowadzasz) / przeprowadzić egzamin (przeprowadzę, przeprowadzisz) – organizować egzamin
obecnie – teraz, dziś
znikać (znikam, znikasz) / zniknąć (zniknę, znikniesz) – przestać istnieć, tutaj: miejsca znikają, czyli zaczyna ich brakować, bo są zajmowane
ukazywać się (czasownik używany w 3. osobie) (ukazuje się, ukazują się) / ukazać się (ukaże się, ukażą się) – np. o książce lub czasopiśmie – zostać opublikowanym, wydanym

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hello Polish! © 2018-2022