Mówienie_egzamin_certyfikatowy_B1_PDF

Zapraszamy do wysłuchania kolejnej części cyklu na temat egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1. Dziś opowiem Wam o Mówieniu.
Jak wygląda ta część egzaminu? Na poziomie B1 Mówienie trwa maksymalnie 15 minut. Najpierw musisz wylosować jeden z trzech zestawów egzaminacyjnych, po czym masz kilka minut na przygotowanie. W tym czasie powinieneś/powinnaś dokładnie przeczytać polecenia do zadań i zastanowić się, co powiesz przed komisją. Możesz robić notatki, ale przede wszystkim przemyśl swoje wypowiedzi.
Każdy zestaw składa się z trzech zadań. Pamiętaj, aby wykonać wszystkie trzy.

Pierwsze zadanie to opis fotografii. Powinieneś/powinnaś jak najdokładniej opisać fotografię, którą widzisz, i przedstawioną na niej sytuację. Jak sformułować swoją wypowiedź?
• Zastanów się, kto jest na zdjęciu. Powiedz jak najwięcej o przedstawionych osobach – jak wyglądają, w co są ubrane i co robią. Powiedz, jakie emocje widać na zdjęciu – czy przedstawiona osoba jest szczęśliwa, smutna, zdenerwowana itp.
• Opisz otoczenie. Powiedz, gdzie znajdują się przedstawione osoby i jakie przedmioty widać na zdjęciu. Jeśli osoby na zdjęciu są we wnętrzu, opisz pomieszczenie (czy to jest pokój, kuchnia, biuro, szkoła, sklep i jak wygląda?). Jeśli przedstawiona scena dzieje się na dworze, powiedz, jaka jest pogoda.
• Wskazówka: w opisie zdjęcia używaj wyrażeń: „Na pierwszym planie…”, „Na drugim planie…”.

Drugie zadanie też jest monologiem, jednak tutaj musisz wyrazić swoją opinię na podany temat lub coś opisać. Przykładowe tematy monologu to:
• Jakie są skuteczne metody uczenia się języków obcych? Proszę przedstawić swoją opinię na ten temat.
• Proszę opisać osobę, która jest Pani/Panu szczególnie bliska. Proszę uzasadnić swój wybór.

Trzecie zadanie polega na odegraniu scenki z egzaminatorem, a więc jest to dialog. Role są opisane w poleceniu. Zanim zaczniesz, zastanów się, czy dialog ma być oficjalny, czy nieoficjalny – od tego zależą formy, których użyjesz. Przykładowe tematy dialogu to:
• Proszę zadzwonić do szkoły językowej Akademia Polskiego i zapytać o najbliższy kurs języka polskiego (terminy, ceny, wolne miejsca).
• Pani/Pana koleżanka jest chora. Proszę do niej zadzwonić, zapytać, jak się czuje, i zaproponować pomoc w zrobieniu i przyniesieniu zakupów.

Egzamin ustny to dla Ciebie prawdopodobnie stresująca sytuacja. Postaraj się jednak nie denerwować, ponieważ wtedy łatwiej popełniać błędy. Egzaminatorzy są nastawieni przyjaźnie, więc nie stresuj się! Trzymam kciuki!

Jeśli chcesz dobrze przygotować się do egzaminu certyfikatowego na poziomie B1, możesz skorzystać z mojej książki „Polski na B1″, która właśnie się ukazała. Zapraszam!

Książka jest dostępna tutaj: https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/polski-na-b1-cwiczenia-przygotowujace-do-egzaminu-b1-9788396307101-354307

Tutaj możesz zobaczyć darmowy fragment: https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/templates/images/files/47273/1635346315-polski-na-b1-przykladowe-strony-354307.pdf

A tu posłuchasz przykładowych nagrań: https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/templates/images/files/47273/1638348755-polski-na-b1-nagrania-mp3-darmowy-fragment.mp3

Słownictwo:

losować (losuję, losujesz) / wylosować (wylosuję, wylosujesz) – ciągnąć, wybierać coś, na przykład zestaw egzaminacyjny
zestaw – coś, co tworzy pewną całość, na przykład zestaw pytań egzaminacyjnych
przemyśleć (przemyślę, przemyślisz) – zastanowić się nad czymś (czasownik dokonany)
formułować (formułuję, formułujesz) / sformułować (sformułuję, sformułujesz) wypowiedź – wyrażać coś słowami
otoczenie – to, co jest wokół nas
wnętrze – to, co jest wewnątrz czegoś, na przykład budynku, tutaj: pomieszczenie, pokój
dzieje się na dworze – ma miejsce na zewnątrz, nie we wnętrzu
wyrażenie – słowa, które tworzą całość, coś razem znaczą, są używane razem
wyrażać (wyrażam, wyrażasz) / wyrazić (wyrażę, wyrazisz) swoją opinię – powiedzieć to, co się myśli na jakiś temat
skuteczny – efektywny; taki, który daje dobre rezultaty
szczególnie – zwłaszcza
odegranie scenki – udawanie jakiejś sytuacji, wejście w rolę aktora lub aktorki
starać się (staram się, starasz się) / postarać się (postaram się, postarasz się) – próbować, robić coś, aby coś osiągnąć
nastawiony przyjaźnie – taki, który ma do kogoś pozytywny stosunek
ukazywać się, czasownik używany w 3. osobie (ukazuje się, ukazują się) / ukazać się (ukaże się, ukażą się) – o jakimś materiale, na przykład książce lub filmie: zostać opublikowanym