Co_trzeba_umiec_z_gramatyki_na_poziomie_B1_PDF

Ten podkast powstał z myślą o osobach, które chciałyby przygotować się do egzaminu certyfikatowego na poziomie B1 i zastanawiają się, jakie zagadnienia gramatyczne trzeba znać na tym poziomie.


Co trzeba umieć odmieniać?


Jak już doskonale wiecie, język polski uwielbia odmianę. Co trzeba umieć odmieniać na poziomie B1? Zacznijmy od rzeczowników.
• Powinniście znać odmianę w liczbie pojedynczej i mnogiej takich rzeczowników jak na przykład: „mama”, „koleżanka”, „pani”, „miłość”, „noc” czy „rzecz”. Mowa tu o rzeczownikach rodzaju żeńskiego zakończonych na -a, -i oraz na spółgłoskę. Musicie też umieć odmieniać rzeczowniki rodzaju męskiego – zakończone na spółgłoskę, na przykład „rower”, „samochód”, „telefon”, oraz na samogłoskę, na przykład „kolega” lub „artysta”. Obowiązuje was też odmiana nazw narodowości. Często trudności sprawia wam mianownik rzeczowników męskoosobowych w liczbie mnogiej, na przykład „aktorzy”, „lekarze”, „prawnicy”, „studenci”. Podczas przygotowań do egzaminu poszukajcie ćwiczeń na ten temat.
• Nie zapominajcie też o rodzaju nijakim. Ten rodzaj mają takie słowa jak na przykład „miasto”, „serce” lub „muzeum”. Ich odmianę też musicie znać.
• Szczególną uwagę zwróćcie na rzeczowniki o nieregularnej odmianie (na przykład „dzień”, „tydzień”, „rok”, „przyjaciel”, „człowiek”).
• Zawsze pamiętajcie o alternacjach, czyli zmianach liter przy odmianie, na przykład mówimy: „To jest duże miasto”, ale: „Mieszkam w dużym mieście”.
• Na poziomie B1 powinniście też umieć odmieniać nazwy własne, takie jak nazwy miast i imiona, a także nazwiska zakończone na -ski, -ska, -cki, -cka, na przykład Kowalski, Nowicka. Trzeba też znać odmianę rzeczowników typu „imię” i „zwierzę”.


Co oprócz rzeczowników?


• Powinniście umieć odmieniać przymiotniki w liczbie pojedynczej i mnogiej. Musicie znać pełną odmianę przymiotników na przykład takich jak „mały”, „duży”, „drogi”, „tani” i innych.
• Jak wiecie, w języku polskim odmieniają się też zaimki. Powinniście znać odmianę zaimków osobowych („ja”, „ty”, „on”, „ona”, „ono”, „my”, „wy”, „oni”, „one”), wskazujących („ten”, „ta”, „to”), dzierżawczych („mój/moja/moje”, „twój/twoja/twoje, „nasz/nasza/nasze” i „wasz/ wasza/wasze”), nieokreślonych („ktoś, coś”), przeczących („nikt, nic”) oraz pytajnych („kto?”, „co?”, „jaki/jaka/jakie?”, „który/która/które?”, „czyj/czyja/czyje?”).
• Jeśli chodzi o liczebniki, na poziomie B1 trzeba znać formy mianownika liczebników głównych (ale bez form męskoosobowych), na przykład „jeden/jedna/jedno”, „dwa/dwie”, „pięć”, „siedem”, „osiem” itd. oraz odmianę liczebników porządkowych. Liczebniki porządkowe to na przykład „pierwszy/pierwsza/pierwsze”, „drugi/druga/drugie”, „trzeci/trzecia/trzecie” itd.


Czasownik


Teraz powiem kilka słów o czasowniku.
• Na poziomie B1 trzeba znać odmianę czasowników w czasie teraźniejszym we wszystkich koniugacjach (na przykład „mieszkam, mieszkasz”, „umiem, umiesz”, „lubię, lubisz”, „tańczę, tańczysz”, „biorę, bierzesz” itd.). Powinniście znać także czas przeszły (aspekt dokonany i niedokonany) oraz przyszły prosty (na przykład „pójdę”, „zjemy”, „wrócicie”) i złożony (na przykład „będę studiowała”, „będziemy pracować”).
• Jeśli chodzi o inne tryby, już na poziomie A2 poznajecie tryb rozkazujący (na przykład „Zrób to!”, „Chodźmy!”) i przypuszczający (na przykład „Chciałbym mieć więcej czasu”, „Mogłabyś otworzyć okno?”. Na poziomie B1 ta wiedza powinna być już ugruntowana. Musicie też umieć używać trybu przypuszczającego w zdaniach warunkowych, na przykład: „Gdybym był zdrowy, wyszedłbym na dwór”, „Gdybym była bogata, kupiłabym nowe mieszkanie”.
• Na poziomie B1 powinniście też znać następujące formy nieosobowe: można, warto, trzeba, należy.
• Nie zapominajcie o czasownikach ruchu, które czasami sprawiają wam trudności, oraz o bardzo ważnej rekcji czasownika. Rekcja informuje, z jakim przypadkiem łączy się określony czasownik – czasem z przyimkiem, czasem bez, na przykład „potrzebować” + dopełniacz, „myśleć o” + miejscownik, „wybierać” + biernik.


Inne tematy


• Na poziomie B1 powinniście też znać stopniowanie przymiotników, na przykład „drogi – droższy – najdroższy”, „mały – mniejszy – najmniejszy”, i przysłówków, na przykład „dobrze – lepiej – najlepiej”, „źle – gorzej – najgorzej”). Musicie też umieć tworzyć przysłówki od przymiotników, na przykład „wspaniały > wspaniale”, „dobry > dobrze”.
• Powinniście znać nazwy czynności w postaci rzeczowników odczasownikowych, na przykład „gotowanie”, „sprzątanie”, „pisanie” oraz umieć je odmieniać. Te rzeczowniki są rodzaju nijakiego i odmieniają się jak słowo „serce”.
• Chciałabym jeszcze wspomnieć o składni – ważnym zagadnieniem na poziomie B1 są zdania złożone. Powstają one przy użyciu spójników, na przykład „a”, „i”, „żeby”, „albo”, „lecz”, „ale”, „ponieważ”, „dlatego”, „choć”, „chociaż”, „jednak”, „więc”, „że”, „żeby”, „aby” i tak dalej. Te zdania są szczególnie ważne w wypowiedziach pisemnych – na egzaminie certyfikatowym w części Pisanie dostajecie punkty między innymi za bogatą składnię.


Na koniec chciałabym powiedzieć, że możecie przygotować się do egzaminu certyfikatowego z moją książką „Polski na B1”. Znajdziecie w niej 7 przykładowych egzaminów. Zapraszam:

Książkę w wersji papierowej można kupić tutaj:

https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/polski-na-b1-cwiczenia-przygotowujace-do-egzaminu-b1-9788396307101-354307

Książkę w wersji elektronicznej (PDF) można kupić tutaj:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hello Polish! © 2018-2022