Downloads:

Pisanie_egzamin_certyfikatowy_B1_PDF

Zapraszamy do wysłuchania kolejnej części cyklu na temat egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1. Dziś opowiem Wam o części Pisanie.
Pisanie jest uważane przez wielu zdających za najtrudniejszą część egzaminu. Dlaczego? Otóż wielu z Was po prostu nie pisze na co dzień po polsku albo nigdy się tego nie uczyliście. Często na lekcjach polskiego piszecie bardzo mało lub wcale. To wszystko sprawia, że na egzaminie pisanie jest dla Was dużym wyzwaniem.
Jak wygląda pisanie na poziomie B1? Ta część egzaminu trwa 75 minut. Waszym zadaniem jest napisanie dwóch tekstów – krótszego i dłuższego. Macie do wyboru trzy zestawy – w każdym z nich są dwa teksty. Najpierw musicie wybrać jeden zestaw, a potem napisać oba teksty z tego zestawu (a i b). To bardzo ważne, aby nie mieszać tekstów z różnych zestawów.
Jakie teksty musicie napisać na egzaminie? Krótszy tekst powinien mieć od 25 do 50 słów, a dłuższy – od 150 do 175 słów. Liczba słów jest podana obok tematu. Pamiętajcie, że za długość tekstu dostajecie punkty. Nie piszcie ani za dużo, ani za mało. Margines błędu to 10%. To znaczy, że jeśli napiszecie maksymalnie o 10 procent za długi lub za krótki tekst, egzaminator nie odejmie wam punktów.
Podczas przygotowań do egzaminu spróbujcie nauczyć się pisać teksty o wymaganej długości. Najpierw liczcie słowa, ale potem starajcie się tego nie robić, tylko zapamiętajcie, ile mniej więcej powinny zająć Wasze teksty. Niektórzy radzą, żeby liczyć słowa na egzaminie. Ci, którzy piszą szybko, zdążą to zrobić, ale dla innych może to być stresujące. Niech każdy z Was sam wybierze najwygodniejszy dla siebie sposób.

Omówię teraz w kilku słowach typy tekstów egzaminacyjnych. W formach krótkich mogą się pojawić:
pozdrowienia (na przykład z wakacji),
życzenia (na przykład z okazji urodzin),
zaproszenie (na przykład na imprezę, na wystawę),
ogłoszenie (na przykład o sprzedaży mieszkania),
zawiadomienie (na przykład o zebraniu w szkole).

Dłuższym tekstem może być:
list (oficjalny lub nieoficjalny, na przykład list do przyjaciela/przyjaciółki o wskazanej treści),
opis miejsca, osoby lub przedmiotu (np. opis miejsca, w którym lubicie spędzać urlop, opis przyjaciela/przyjaciółki, opis obrazu),
charakterystyka osoby (na przykład ulubionego aktora / ulubionej aktorki),
opowiadanie (na przykład fikcyjna historia miłosna),
sprawozdanie (na przykład z wycieczki),
recenzja (na przykład książki lub filmu),
esej (wypowiedź, w której wyrażacie swoje opinie i podajecie argumenty, na przykład temat eseju może brzmieć: „Internet jest niezbędny w dzisiejszym życiu”).

Każdy typ tekstu ma określoną formę i w każdym powinny się znaleźć określone struktury (na przykład w liście musi być zwrot do adresata i podpis). Pisanie trzeba więc ćwiczyć – zachęcam do pracy z nauczycielem.

W mojej książce Polski na B1 znajdziecie przykładowe tematy, jakie mogą pojawić się na egzaminie w części Pisanie:

Książka w wersji papierowej jest dostępna tutaj:

Polski na B1

Książka w wersji elektronicznej (PDF) jest dostępna tutaj:

Jak_powstaje_ksiazka_B2_PDF

Do stworzenia tego podkastu zainspirowała mnie praca przy mojej książce pod tytułem Polski na B1, która wkrótce zostanie opublikowana. To będzie książka przygotowująca do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego na poziomie B1. Na pewno dam wam znać, gdy się ukaże.
Czy wiecie, jak powstaje książka? To długi proces. Oczywiście najpierw trzeba napisać tekst, co wcale nie jest proste. To wymagająca praca twórcza. Musimy znaleźć na nią czas, a przecież mamy mnóstwo codziennych obowiązków. Czasami tracimy zapał. Gdy jednak uda nam się postawić ostatnią kropkę, możemy sobie pogratulować – pierwszy etap za nami.
Autorzy często wysyłają swoje teksty do wydawnictw i czekają na ich odpowiedź. Wydawcy odzywają się zwykle po kilku miesiącach lub niestety milczą, gdy nie są zainteresowani książką. Inni autorzy próbują swoich sił w self publishingu.
Niezależnie od sposobu wydania książka powinna najpierw przejść redakcję. Dobry redaktor zadba o poprawność językową, spójność logiczną oraz poda swoje uwagi dotyczące struktury książki. Współpraca redaktora i autora nie jest łatwa – trzeba iść na kompromis dla dobra tekstu. Autor musi spojrzeć na swoją książkę okiem innej osoby, a redaktor powinien poprawić tekst tak, aby uszanować styl i język autora.
Po redakcji i akceptacji ze strony autora książka zwykle przechodzi pierwszą korektę. Korektor szuka w tekście pozostawionych błędów – na przykład źle postawionych przecinków lub literówek. Następnie tekstem zajmuje się grafik, który tworzy layout książki. Layout to projekt graficzny, czyli układ tekstu i zdjęć lub ilustracji. Gdy layout jest już gotowy, grafik zajmuje się składem, to znaczy układa cały tekst książki i grafiki zgodnie z layoutem – mówimy, że składa książkę. Po składzie książka trafia do korekty technicznej (sprawdza się kolory, układ elementów, spójność elementów graficznych) oraz kolejnej korekty tekstu. Dobrą praktyką są trzy korekty po składzie. Najczęściej na tym etapie zaczynają się prace nad okładką. Potem grafik przygotowuje całą książkę do druku – zwykle w formacie PDF. Gotowa książka wędruje do drukarni, potem trafia do księgarń, a następnie do Twojej domowej biblioteczki!


Moją książkę można już kupić! Zapraszam serdecznie:

https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/polski-na-b1-cwiczenia-przygotowujace-do-egzaminu-b1-9788396307101-354307

Słownictwo:

dawać komuś (C.) znać (daję, dajesz) / dać komuś (C.) znać (dam, dasz) – poinformować
ukazywać się (czasownik używany zwykle w 3. osobie,ukazuje się, ukazują się) / ukazać się (ukaże się, ukażą się) – najczęściej o publikacji, na przykład o książce lub czasopiśmie – zostać wydanym, opublikowanym
wymagający – trudny, taki, który sprawia, że trzeba podjąć wysiłek
twórczy – kreatywny
mnóstwo – bardzo dużo
tracić zapał (tracę, tracisz) / stracić zapał (stracę, stracisz) – nie mieć już entuzjazmu
stawiać (stawiam, stawiasz) / postawić (postawię, postawisz) – umieścić, tutaj: napisać
odzywać się (odzywam się, odzywasz się) / odezwać się (odezwę się / odezwiesz się) – tutaj: skontaktować się
milczeć (milczę, milczysz) – nic nie mówić, tutaj: nie odpowiadać
próbować swoich sił (próbuję, próbujesz) / spróbować swoich sił (spróbuję / spróbujesz) – podjąć jakieś wyzwanie,
żeby sprawdzić, czy uda nam się coś zrobić, coś osiągnąć
przechodzić redakcję (w 3 os. przechodzi, przechodzą) / przejść redakcję (przejdzie / przejdą) – gdy tekst przechodzi redakcję, jest sprawdzany pod kątem językowym, strukturalnym i logicznym
spójność – gdy coś jest spójne, stanowi sensowną całość, nie jest chaotyczne
iść na kompromis (idę, idziesz) / pójść na kompromis (pójdę, pójdziesz) – zdecydować się na rozwiązanie dobre dla obu stron, zrezygnować z czegoś dla dobra drugiej strony
szanować (szanuję, szanujesz) / uszanować (uszanuję, uszanujesz) – mieć szacunek do kogoś lub czegoś
pozostawiony – taki, który został
literówka – błąd, który polega na złym literowaniu wyrazu, np. brak litery lub zmiana kolejności liter
układać (układam, układasz) / ułożyć (ułożę, ułożysz) – ustawić, umiejscowić
trafiać (trafiam, trafiasz do) / trafić (trafię, trafisz) do – tutaj: znaleźć się gdzieś
okładka – to, co jest na wierzchu książki, EN cover
druk – proces tworzenia książki – drukowania jej farbą na papierze, EN print
wędrować (wędruję, wędrujesz) do – tutaj: iść, trafiać
drukarnia – firma, która zajmuje się drukiem, np. książek, gazet, ulotek