Chce_musze_moge_A1_PDF.pdf

Zbyszek: Jestem lekarzem i pracuję w szpitalu. W pracy muszę być bardzo skoncentrowany, żeby nie zrobić błędu. W szpitalu spędzam tylko
15 (piętnaście) godzin w tygodniu, więc mogę też pracować w swoim prywatnym gabinecie.

Ania: Chcę być tłumaczką języka niemieckiego, dlatego studiuję filologię niemiecką. Muszę się dużo uczyć, bo egzaminy są trudne. Po moich studiach mogę też uczyć w szkole, ale nie chcę. Wolę tłumaczyć.

Weronika: Jestem kelnerką w restauracji. Często jestem zmęczona, bo ta praca nie jest lekka. Chcę ją zmienić. Mogę pracować jako sekretarka albo asystentka. Myślę, że to coś dla mnie.

Filip: Nie chcę spędzać w biurze całego dnia, dlatego pracuję na pół etatu. Mogę iść na spacer, kiedy jest ciepło, zrobić zakupy, kiedy w sklepach nie ma ludzi, i iść do banku albo na pocztę, kiedy nie ma kolejki.

Gosia: Pracuję jako specjalistka od marketingu internetowego i mam elastyczny czas pracy. Mam małe dziecko, więc jest to dla mnie bardzo wygodne. Kiedy muszę iść z córką do lekarza, nie ma problemu, mogę być w pracy trochę później. Kilka razy w miesiącu mogę też pracować z domu – to świetne, kiedy jesteś mamą.

Słownictwo:

PL – EN / ES / RU

skoncentrowany – focused / concentrado / сосредоточенный
nie zrobić błędu – not to make a mistake / no cometer un error / не сделать ошибку
błąd – mistake (nominative) / errror (nominativo) / ошибка (именительный падеж), błędu – dopełniacz (genitive)
spędzać (spędzam, spędzasz) – być pewien czas gdzieś / to spend (time) / pasar (tiempo) / проводить (время)
pracować na pół etatu – to work part time / trabajar a tiempo parcial / работать на полставки
tłumaczka – translator (female) / traductora, intérprete / переводчица
woleć (wolę, wolisz) – to prefer / preferir / предпочитать
tłumaczyć (tłumaczę, tłumaczysz) – to translate / traducir / переводить
zmęczony – tired / cansado / усталый
lekki – light / ligero / лёгкий
zmieniać (zmieniam, zmieniasz) – to change / cambiar / менять
to coś dla mnie – this is (good, great) for me / es bueno para mí / это для меня хорошо
kolejka – queue / cola / очередь
elastyczny czas pracy – flexible worktime / horario de trabajo flexible / гибкий график работы
wygodny – comfortable / cómodo / удобно (буквально: удобное)
trochę później – a little bit later / un poco más tarde / чуть позже

chcieć
chcę
chcesz
chce
chcemy
chcecie
chcą
musieć
muszę
musisz
musi
musimy
musicie
muszą
móc
mogę
możesz
może
możemy
możecie
mogą

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hello Polish! © 2018-2021