Downloads:

Twoje_hobby_A1_PDF

Zapytałyśmy różne osoby, co lubią, a czego nie. Posłuchaj, co odpowiedziały.

Magda, lubisz uprawiać sport (biernik)?
Nie, nie lubię uprawiać sportu (dopełniacz). Wolę czytać książki, chodzić do kina lub oglądać telewizję.

Ewa, lubisz teatr (biernik)?
Nie, nie lubię teatru (dopełniacz). Wolę kino.

Jarek, jak często oglądasz telewizję (biernik)?
Nigdy nie oglądam telewizji (dopełniacz). Nawet nie mam telewizora (dopełniacz).

Lubicie czytać książki (biernik)?
Nie, nie lubimy czytać książek (dopełniacz). Wolimy czytać gazety i artykuły w internecie.

Lubisz amerykańskie kino (biernik)?
Nie lubię amerykańskiego kina (dopełniacz). Wolę europejskie.

Czy twój mąż lubi oglądać seriale (biernik)?
Nie, on nie lubi oglądać seriali (dopełniacz), woli oglądać filmy (biernik).

Lubisz robić zakupy (biernik)?
Nie lubię robić zakupów (dopełniacz). To jest nudne.

Lubisz piłkę nożną (biernik)?
Nie lubię piłki nożnej (dopełniacz). Wolę siatkówkę (biernik).

Lubicie muzykę klasyczną (biernik)?
Nie, nie lubimy muzyki klasycznej (dopełniacz). Wolimy muzykę pop.

Uwaga: lubić, woleć, czytać, oglądać, robić + BIERNIK (accusative)

Zapamiętajcie: jeżeli w zdaniu twierdzącym (affermative sentence) jest biernik, w zdaniu przeczącym (negative sentence) zamiast biernika używamy dopełniacza.


Słownictwo:
PL – EN / ES / RU

uprawiać (uprawiam, uprawiasz) sport – to do sports / hacer deporte / заниматься спортом
teatr – theatre / teatro / театр
oglądać (oglądam, oglądasz) telewizję – to watch TV / ver la tele / смотреть телевизор
nigdy – never / nunca / никогда
nawet – even / ni siquiera / даже
telewizor – TV set / televisor / телевизор
czytać (czytam, czytasz) książki – to read books / leer libros / читать книги
gazeta (singular), gazety (plural) – newspaper / periódico / газета
artykuł – article / artículo / статья
kino – cinema / cine / кино
serial (singular), seriale (plural) – serial / serie / сериал
robić (robię, robisz) zakupy – to do the shopping / hacer la compra / делать покупки
nudne – boring / aburrido / скучное
piłka nożna – football / fútbol / футбол
siatkówka – volleyball / voleibol / волейбол
sztuka – art / arte / искусство
muzyka klasyczna – classical music / música clásica / классическая музыка

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hello Polish! © 2018-2022