Downloads:

Postanowienia_noworoczne_A1_PDF

Zaczął się już nowy rok, a ja ciągle chodzę do tej samej, nudnej pracy, wynajmuję bardzo małą, starą kawalerkę, a waga pokazuje o pięć kilogramów za dużo. Czas to zmienić.
– A co planujesz zrobić?
Chcę znaleźć nową pracę. Codziennie będę wysyłać cv. Zapiszę się też na kurs francuskiego, bo od dawna chcę nauczyć się tego języka, a nigdy nie miałam czasu.
– To świetny pomysł. Ja też pójdę na kurs językowy, ale będę się uczyć angielskiego. Chcę wreszcie mieć certyfikat na poziomie C1. I też chcę schudnąć. Może zaczniemy razem biegać?
– Wiosną chętnie, a teraz lepiej zapisać się na siłownię albo ćwiczyć w domu.
– Masz rację. A co z mieszkaniem? Planujesz wziąć kredyt?
– Tak. Kiedyś nie chciałam go brać, wolałam wynajmować, ale zmieniłam zdanie. Jeżeli bank da mi kredyt, kupię kawalerkę blisko centrum.
– Widzę, że naprawdę chcesz dużo zmienić w swoim życiu. Ja też myślę o mieszkaniu. I chcę kogoś poznać, za kilka lat mieć rodzinę
– To też możemy zmienić. Ja już mam konto na Tinderze i chodzę na randki… Mam nadzieję, że ten rok będzie dla nas udany. Oby!
– Masz rację. Musimy myśleć pozytywnie!

Słownictwo:

PL – EN / ES / RU

zaczynać się (zaczyna się, zaczynają się) / zacząć się (zacznie się, zaczną się), czasownik używany w trzeciej osobie – to begin / empezar / начинаться, начаться
ciągle – still / tutaj: sigo + gerundio, todavía / tutaj: все еще, до сих пор
ten sam – the same / el mismo / тот же
wynajmować (wynajmuję, wynajmujesz) / wynająć (wynajmę, wynajmiesz) – to rent / alquilar / снимать, снять
kawalerka – studio apartment / estudio / однокомнатная квартира
waga – scales / la balanza / весы
pokazywać (pokazuję, pokazujesz) / pokazać (pokażę, pokażesz) – to show / indicar / показывать, показать
zmieniać (zmieniam, zmieniasz) / zmienić (zmienię, zmienisz) – to change / cambiar / менять, поменять
planować (planuję, planujesz) / zaplanować (zaplanuję, zaplanujesz) – to plan / planear, pensar hacer / планировать, запланировать
znajdować (znajduję, znajdujesz) / znaleźć (znajdę, znajdziesz) – to find / encontrar / находить, найти
wysyłać (wysyłam, wysyłasz) / wysłać (wyślę, wyślesz) – to send / enviar / отправлять, отправить
zapisywać się (zapisuję się, zapisujesz się) / zapisać się (zapiszę się, zapiszesz się)
– to register, to sign on / apuntarse / записываться, записаться
od dawna – for a long time / desde hace tiempo / давно, с давних пор
iść (idę, idziesz) / pójść (pójdę, pójdziesz) – to go / ir / идти, пойти
wreszcie – finally / por fin / на конец
poziom – level / nivel / уровень
chudnąć (chudnę, chudniesz) / schudnąć (schudnę, schudniesz) – to lose weight / adelgazar / худеть, похудеть
lepiej (przysłówek) – better (adverb) / mejor (adverbio) / лучше
siłownia – gym / gimnasio / спортзал
brać (biorę, bierzesz) / wziąć (wezmę, weźmiesz) – to take / tomar / брать, взять
kredyt – tutaj: mortgage / hipoteca / ипотека
kiedyś – once, earlier / hace tiempo / когда-то
zmieniać (zmieniam, zmieniasz) / zmienić (zmienię, zmienisz) zdanie – to change one’s mind / cambiar idea / передумывать, передумать
dawać (daję, dajesz) / dać (dam, dasz) – to give / dar / давать, дать
kupować (kupuję, kupujesz) / kupić (kupię, kupisz) – to buy / comprar / покупать, купить
naprawdę – really / de verdad / действительно
poznawać (poznaję, poznajesz) / poznać (poznam, poznasz) kogoś – to meet sb / conocer a alguien / знакомиться, познакомиться
za kilka lat – in a couple of years / en unos años / через несколько лет
konto – tutaj: profile / cuenta / аккаунт
randka – date (romantic meeting) / cita / свидание
mieć (mam, masz) nadzieję – to hope / esperar / надеяться
udany – successful / exitoso / успешный