Zostań_w_domu_A1_PDF

Z powodu pandemii koronawirusa w Polsce trwa akcja #zostańwdomu. A ty, zostajesz w domu? Jeśli tak, poćwicz z nami polskie czasowniki!

Co robimy w domu w czasie kwarantanny? Uczniowie nie mają lekcji w szkole, więc uczą się w domu. Nauczyciele prowadzą lekcje online. Dorośli często nie chodzą do pracy, bo pracują zdalnie. Rodziny spędzają więcej czasu razem – rodzice bawią się z dziećmi, więcej z nimi rozmawiają, czytają razem książki.

Co jeszcze robimy teraz w domu? Oglądamy telewizję, gramy w gry planszowe i komputerowe, siedzimy w internecie – robimy na przykład zakupy online. Rozmawiamy więcej przez telefon z bliskimi, bo mniej się z nimi spotykamy. Oprócz tego sprzątamy mieszkanie i gotujemy albo zamawiamy jedzenie z restauracji. W domu zajmujemy się też swoim hobby, np. gramy na instrumentach muzycznych i malujemy. Rzadko wychodzimy z domu, żeby nie zachorować. Nie chodzimy do kina, restauracji, muzeum ani do teatru, bo są zamknięte. Nigdzie nie wyjeżdżamy. Odpoczywamy i czekamy na poprawę sytuacji.

Przeczytaj i posłuchaj.

Słownictwo:

PL – EN / ES / RU

z powodu – because of / por, a causa de / из-за
akcja – here: campaign / campaña / акция
trwać (trwam, trwasz) – to last / durar / длиться
zostawać (zostaję, zostajesz) – to stay / quedarse / оставаться
robić (robię, robisz) – to do / hacer / делать
kwarantanna – quarantine / cuarentena / карантин
mieć (mam, masz) – to have / tener / иметь
uczyć się (uczę się, uczysz się) – to learn / estudiar / учиться
prowadzić (prowadzę, prowadzisz) lekcje – to give lessons / dar clases / проводить занятия
chodzić (chodzę, chodzisz) – to go / ir / ходить
pracować (pracuję, pracujesz) – to work / trabajar / работать
zdalnie – remotely / a distancia / удаленно
spędzać (spędzam, spędzasz) – to spend / pasar / проводить
więcej – more / más / больше
bawić się (bawię się, bawisz się) – to play / jugar / играть (see the difference between „bawić się” i „grać” below)
rozmawiać (rozmawiam, rozmawiasz) – to talk / hablar / общаться
czytać (czytam, czytasz) – to read / leer / читать
oglądać (oglądam, oglądasz) – to watch / ver, mirar / смотреть
grać (gram, grasz) – to play / jugar / играть
gry planszowe – board games / juegos de mesa / настольные игры
siedzieć (siedzę, siedzisz) – to sit / estar sentado / сидеть
z bliskimi – with one’s family and friends / con familia y amigos / общаться с близкими
mniej – less / menos / меньше
oprócz tego – apart from that / a parte de eso / кроме этого
spotykać się (spotykam się, spotykasz się) – to meet / encontrarse / встречаться
sprzątać (sprzątam, sprzątasz) – to clean / limpiar / убирать
gotować (gotuję, gotujesz) – to cook / cocinar / готовить (еду)
zamawiać (zamawiam, zamawiasz) – to order / pedir / заказывать
zajmować się (zajmuję się, zajmujesz się) swoim hobby – to pursue one’s hobby / practicar un hobby / заниматься своим хобби
malować (maluję, malujesz) – to paint / pintar / рисовать
wychodzić (wychodzę, wychodzisz) – to leave / salir / выходить
zachorować – to get sick / ponerse enfermo / заболеть
zamknięte – closed / cerrado / закрыто
wyjeżdżać (wyjeżdżam, wyjeżdżasz) – to leave / partir / уезжать
odpoczywać (odpoczywam, odpoczywasz) – to relax / descansar / отдыхать
czekać (czekam, czekasz) – to wait / esperar / ждать
poprawa – improvement / mejora / улучшение

Uwaga: w języku polskim czasownika „grać” używamy, kiedy mówimy o grach, sporcie lub instrumentach muzycznych, na przykład: grać w piłkę, grać w siatkówkę, grać na pianinie, grać na gitarze. „Bawić się” znaczy spędzać miło czas z kimś lub z czymś, na przykład możemy bawić się z rodzeństwem, bawić się lalkami albo zabawkami.