Obcokrajowcy_w_Polsce_B1.pdf

W Polsce mieszka coraz więcej obcokrajowców. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy, obecnie w dużej mierze są to uchodźcy. Inne grupy narodowościowe to między innymi: Białorusini, Rosjanie, Niemcy, Gruzini oraz Wietnamczycy. Statystyki urzędowe pokazują, że przybywa Azjatów: wśród migrantów zarobkowych coraz częściej pojawiają się Uzbecy, Indonezyjczycy, Azerbejdżanie, Kazachowie i Banglijczycy.
Jaką pracę podejmują cudzoziemcy w Polsce? Nie tylko fizyczną. Kilkanaście procent to pracownicy biurowi i specjaliści.
Aby zatrudnić cudzoziemca, polscy pracodawcy muszą udowodnić, że nie udało im się znaleźć pracownika na lokalnym rynku pracy. Obcokrajowcy natomiast muszą uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Wyjątek stanowią ukraińscy uchodźcy przebywający legalnie w Polsce: zgodnie ze specustawą nie potrzebują pozwolenia na pracę, jeśli uciekli przed wojną.

Słownictwo:

obcokrajowiec – ktoś, kto pochodzi z innego kraju, cudzoziemiec
stanowić – tworzyć coś, składać się na coś
obywatel – członek społeczeństwa państwa, który ma prawa i obowiązki gwarantowane przez konstytucję
uchodźca – ktoś, kto ucieka ze swojego kraju, na przykład z powodu wojny
przybywać/przybyć – tutaj: zwiększać liczebność
migrant zarobkowy – ktoś, kto migruje, zmienia miejsce zamieszkania, aby szukać pracy gdzieś indziej
podejmować/podjąć pracę – iść do pracy, zaczynać pracę
cudzoziemiec – ktoś, kto pochodzi z innego kraju, obcokrajowiec
udowadniać/udowodnić – przedstawić dowód, uzasadnienie
uzyskiwać/uzyskać zezwolenie – dostać pozwolenie na coś, zdobyć prawo do czegoś
uciekać/uciec – wyjechać skądś, oddalić się, żeby uniknąć niebezpieczeństwa lub problemów

Potrzebujesz tabel gramatycznych i więcej ćwiczeń na mianownik rodzaju męskoosobowego? Skorzystaj z e-booka „Prawnicy, lekarze i poeci”:
https://www.hellopolish.pl/produkt/prawnicy-lekarze-i-poeci-e-book-poziom-b1/