Quiz. Język i wiedza o Polsce. E-book (PDF)

26 października 2022

35,00 

Quiz. Język i wiedza o Polsce to e-book do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1 (PDF, format A4 , 66 stron). Zawiera 460 pytań, w tym pytania gramatyczne, leksykalne i pytania z wiedzy o Polsce.

Opis

 Pobierz darmowy fragment

Quiz. Język i wiedza o Polsce to e-book do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1 (PDF, format A4 , 66 stron). Zawiera 460 pytań, w tym pytania gramatyczne, leksykalne i pytania z wiedzy o Polsce. Niektórym pytaniom towarzyszą ilustracje.

E-book jest podzielony na rozdziały, które obejmują następujące tematy:

 • Człowiek i rodzina
 • Liczby i czas
 • Jedzenie
 • Zakupy
 • Dom i mieszkanie
 • Podróże
 • Miasto
 • Praca
 • Edukacja
 • Czas wolny
 • Przyroda
 • Zdrowie

Na końcu e-booka znajdują się odpowiedzi na pytania.

Quiz. Język i wiedza o Polsce to publikacja przydatna także w biblioteczce lektora języka polskiego jako obcego. Pomoże uatrakcyjnić naukę na poziomie A1. Materiał można z powodzeniem wykorzystywać podczas lekcji online.

Dodatkowo, kupując ten produkt, otrzymasz dostęp do grupy zamkniętej na Facebooku, w której możesz zadawać pytania dotyczące języka polskiego.

O autorce: Berenika Wilczyńska jest autorką materiałów do nauki języka polskiego jako obcego, w tym podkastów HelloPolish. Współpracowała m.in. z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego i Ambasadą Królestwa Hiszpanii w Polsce. Obecnie współpracuje z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie jako egzaminatorka podczas egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Na co dzień redaguje książki w języku polskim dla znanych polskich wydawnictw (m.in. Wielkiej Litery).

ENGLISH:

Quiz. Language and knowledge about Poland is an ebook for learners of Polish as a foreign language at A1 level (PDF, A4 format, 66 pages). It contains 460 questions related to grammar and vocabulary, as well as questions about Poland. Some questions are accompanied by illustrations.

The ebook is divided into chapters that cover the following topics:

 • People and family
 • Numbers and time
 • Food
 • Shopping
 • House and flat
 • Travel
 • City
 • Work
 • Education
 • Free time
 • Nature
 • Health

At the end of the ebook you can find the answer key.

Quiz. Language and knowledge about Poland is a publication that could also be a very useful resource for Polish as a Foreign Language teachers. It could help make your Polish lessons at A1 level more interesting. The materials can be easily utilised during online lessons.

While buying this product you will also get an access to the private group on Facebook where you can ask questions about the Polish language.

About the author: Berenika Wilczyńska is an author of materials for learning Polish as a foreign language, including HelloPolish podcasts. She has collaborated with institutions such as the Centre of Polish Language and Culture POLONICUM at the University of Warsaw and Embassy of Spain in Poland. Currently she collaborates with Lazarski University in Warsaw as an examinator for state certificate examinations in Polish as a foreign language. Her day job involves editing Polish books for well-known publishing houses (such as Wielka Litera).

Hello Polish! © 2018-2022