Polskie miasta. E-book (PDF)

12 października 2022

59,00 

„Polskie miasta” to e-book (PDF, 73 strony) do nauki języka polskiego jako obcego (od poziomu B1), który zawiera 15 opisów najważniejszych polskich miast i ich atrakcji turystycznych oraz związane z nimi ciekawostki.

Opis

 Pobierz darmowy fragment e-booka

„Polskie miasta” to e-book (PDF, 73 strony) do nauki języka polskiego jako obcego (od poziomu B1), który zawiera 15 opisów najważniejszych polskich miast i ich atrakcji turystycznych oraz związane z nimi ciekawostki.

Do każdego tekstu o mieście dołączony jest quiz, historia opowiedziana przez obcokrajowca, lista słówek z wyjaśnieniami po polsku oraz ćwiczenie na rozumienie tekstu. Z tej publikacji nauczysz się wielu słów i zwrotów oraz zobaczysz, jak ich używać w kontekście. Niektóre słówka celowo się powtarzają, aby można było je lepiej zapamiętać. Na końcu e-booka znajdują się odpowiedzi do quizów i ćwiczeń oraz słowniczek polsko-angielski.

„Polskie miasta” to publikacja przydatna także w biblioteczce lektora języka polskiego jako obcego. Materiał można wykorzystywać podczas lekcji online.

O autorce:

Berenika Wilczyńska jest autorką materiałów do nauki języka polskiego jako obcego, w tym podkastów HelloPolish. Współpracowała m.in. z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego i Ambasadą Królestwa Hiszpanii w Polsce. Obecnie współpracuje z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie jako egzaminatorka podczas egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Na co dzień redaguje książki w języku polskim dla znanych polskich wydawnictw (m.in. Wielkiej Litery).


ENG

„Polskie miasta” is an ebook (PDF, 73 pages) for learners of Polish as a foreign language (B1 level and up), which consists of 15 descriptions of Polish towns and cities, their tourist attractions and some interesting facts about them.

Every text is accompanied with a quiz, a story told by a foreigner, a list of words with explanations in Polish and a reading comprehension exercise. This pubblication will help you learn many words and phrases, and see how to use them in context. Some words are intentionally repeated so that they can be memorised easier. At the end of the ebook you will find answers to the quizes, some exercises and a Polish-English dictionary.

„Polskie miasta” is a useful pubblication also for Polish as a foreign language teachers. It can be used during online lessons.

About the author:

Berenika Wilczyńska is an author of materials for learners of Polish as a foreign language, including HelloPolish podcasts. She has collaborated with institutions such as the Centre of Polish Language and Culture POLONICUM at the University of Warsaw and the Embassy of Spain in Poland. Currently she collaborates with Lazarski University in Warsaw as an examinator for state certificate examinations in Polish as a foreign language. Her day job involves editing Polish books for well-known publishing houses (such as Wielka Litera).

Hello Polish! © 2018-2022