Polski – ćwiczenia ilustrowane (część II). E-book (PDF)

26 lipca 2021

35,50 

Polski – ćwiczenia ilustrowane (część II) to e-book do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1 (PDF, format A4, 47 stron) z ciekawymi ćwiczeniami z ilustracjami i zdjęciami.

Opis

 Pobierz darmowy fragment

Polski – ćwiczenia ilustrowane (część II) to e-book do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1 (PDF, format A4, 47 stron) z ciekawymi ćwiczeniami z ilustracjami i zdjęciami. To kontynuacja publikacji, którą być może już znasz – Polski – ćwiczenia ilustrowane (część I).

Publikacja jest podzielona na 7 rozdziałów tematycznych:

 • Miasto
 • Praca
 • Edukacja
 • Czas wolny
 • Podróże
 • Przyroda i pogoda
 • Zdrowie

Ćwiczenia dotyczą takich tematów jak: miejsca w mieście, usługi, sklepy, pytanie o drogę, zwiedzanie, komunikacja miejska, polskie miasta, zawody, miejsca pracy, szukanie pracy, szkoła, kursy, studia, plany zawodowe, nauka języków obcych, czas wolny, hobby, sport, podróże, atrakcje turystyczne, urlop, środki transportu, dworzec kolejowy, lotnisko, zwierzęta, rośliny, krajobraz, pogoda, części ciała, u lekarza, zdrowie.

Ćwiczenia, dzięki atrakcyjnej szacie graficznej, ułatwią ci zapamiętywanie najważniejszych treści. Typy ćwiczeń to: uzupełnianie zdań lub dialogów poprawnymi formami, układanie zdań w kolejności, quizy, ćwiczenia typu prawda/fałsz, łączenie tekstów i zdjęć, ćwiczenia zachęcające do mówienia i wiele innych.

Polski – ćwiczenia ilustrowane (część II) to przydatna publikacja także w bibliotece lektora języka polskiego jako obcego. Pomoże ci uatrakcyjnić naukę na poziomie A1. Materiał można z powodzeniem wykorzystywać podczas lekcji online.

Dodatkowo, kupując ten produkt, otrzymasz dostęp do grupy zamkniętej na Facebooku, w której możesz zadawać pytania dotyczące języka polskiego.

Autorka: Berenika Wilczyńska, autorka materiałów do nauki języka polskiego jako obcego, w tym podkastów HelloPolish. Współpracowała m.in. z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego i Ambasadą Królestwa Hiszpanii w Polsce. Obecnie współpracuje z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie jako egzaminator podczas państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Na co dzień redaguje książki w języku polskim dla znanych wydawnictw (m.in. Wielkiej Litery).

ENGLISH:

Polish – illustrated workbook (part II) is an ebook for learning Polish as a foreign language at A1 level (PDF, A4 format, 47 pages). It contains a lot of interesting exercises that are accompanied by illustrations and photos. This is a continuation of a publication which you might already know – Polish – illustrated workbook (part I).

The ebook is divided into 7 chapters that cover the following topics:

 • City
 • Work
 • Education
 • Free time
 • Travel
 • Nature & wheather
 • Health

The exercises cover the following topics: places in a city, services, asking for directions, sightseeing, city transport, Polish cities, professions, workplaces, looking for a job, school, courses, studies, career plans, foreign languages study, free time, hobby, sport, travelling, tourist attractions, holidays, means of transport, railway station, airport, animals, plants, landscape, weather, parts of the body, at the doctor’s, health.

The exercises, thanks  to their attractive graphic design, will help you to retain the most important information more effectively. The ebook contains the following types of exercises: filling in the gaps in the sentences or dialogues with correct forms, putting the sentences in the correct order, quiz games, true/false exercises, matching texts to pictures, exercises encouraging you to speak and so much more. At the end of the ebook you can find the answer key.

Polish – illustrated workbook (part II) is a publication that also could prove very useful for Polish as a Foreign Language teachers. It could help you to make study of Polish at A1 level more interesting. The materials can be successfully used during online lessons.

While buying this product you will also get an access to the private group on Facebook where you can ask questions about the Polish language.

Author: Berenika Wilczyńska is an author of materials for learning Polish as a foreign language, including HelloPolish podcasts. She has collaborated with institutions such as the Centre of Polish Language and Culture POLONICUM at the University of Warsaw and Embassy of Spain in Poland. Currently she collaborates with Lazarski University in Warsaw as an examinator for state certificate examinations in Polish as a foreign language. Her day job involves editing Polish books for well-known publishing houses (such as Wielka Litera).

Hello Polish! © 2018-2022