Planner Uczę się polskiego (PDF) / kolor Morze

30 czerwca 2020

25,00 

Planner Uczę się polskiego to PDF do druku (format A4, dostępny w dwóch kolorach), w którym możesz zorganizować swoją naukę języka polskiego.

I am learning Polish Planner is a printable PDF file (A4, available in two colour palettes) where you can organise your Polish study time.

Kategoria: Tagi: , ,

Opis

PL

Lubisz planować? Chcesz zorganizować swoją naukę języka polskiego? W naszym Plannerze Uczę się polskiego zaplanujesz krok po kroku swoje działania, uwzględniając naukę polskiego w codziennych planach. Możesz zacząć w dowolnym momencie, ponieważ sam wypełniasz strony plannera. Każdą stronę wydrukuj w takiej liczbie egzemplarzy, jaka jest ci potrzebna.

W Plannerze Uczę się polskiego znajdziesz:

 • stronę Moje cele (na tej stronie zapisz swoje cele – co i kiedy chcesz osiągnąć w nauce polskiego. A może planujesz zdawać egzamin na certyfikat? Zapisz sobie datę wybranej sesji),
 • stronę Mój dzień (na tej stronie zaplanuj naukę polskiego w ramach swojej codziennej aktywności, wpisz także słówko i zdanie dnia),
 • stronę Mój tydzień (na tej stronie zapisz swoje plany na cały tydzień, uwzględniając naukę polskiego. Zanotuj na przykład, kiedy masz lekcje polskiego i kiedy będziesz uczyć się w domu. Możesz też zaplanować, czego będziesz się uczyć każdego dnia),
 • stronę Mój miesiąc (na tej stronie zaplanuj naukę w perspektywie całego miesiąca),
 • stronę Monitoring nauki (na tej stronie notuj, czy regularnie się uczysz – każda kratka to jeden dzień miesiąca. Na górze strony zapisz nazwę miesiąca i zaznacz te dni, w których uczyłeś/uczyłaś się polskiego),
 • stronę Słowniczek (na tej stronie zapisuj wszystkie nowe słówka i ilustruj je przykładami zdań, aby lepiej je zapamiętać. W ten sposób stworzysz swój własny słowniczek najbardziej potrzebnych ci słów i zdań),
 • stronę Fiszki (na tej stronie stworzysz własne fiszki do nauki słówek lub gramatyki. Po jednej stronie fiszki zapisz słówko lub regułę gramatyczną, a po drugiej zilustruj je przykładami oraz, jeśli chcesz, zapisz tłumaczenie lub dodatkową notatkę w swoim języku. Możesz też narysować obrazek, który ilustruje znaczenie słówka).
 • stronę Notatki (na tej stronie zapisz swoje notatki, na przykład słówka, które sprawdzisz później w słowniku, ćwiczenia, pytania do nauczyciela, notatki gramatyczne i wszystkie inne obserwacje).

Wydrukowany planner możesz zbindować lub włożyć do segregatora. W ten sposób stworzysz swoją własną pomoc do nauki polskiego, odpowiadającą Twoim potrzebom.

Dodatkowo kupując ten produkt, otrzymasz dostęp do grupy zamkniętej na Facebooku, w której możesz zadawać pytania dotyczące języka polskiego.

EN

Do you like planning? Would you like to organise your Polish study time? In our I am learning Polish Planner you can plan your activities step by step, integrating learning Polish into your daily schedule. You can start anytime, you decide how to fill the planner’s pages. Print every page of the planner as many times as you wish.

In the I am learning Polish Planner you will find:

 • My aims page (here you can write down your language study goals – what you would like to achieve and when. Are you planning to get a language certificate? You can put down the date of the exam),
 • My day page (here you can schedule your daily activities, including your Polish study. Write down what you are going to learn each day, a new word for every day of the week for example),
 • My week page (on this page you can write down your plans for the whole week, taking into account your Polish study activities. Write down, for example, when you are going to have Polish lessons and when you are going to study at home. You can also plan what you will be studying every day),
 • My month page (this page gives you an opportunity to plan your language study with a more long term perspective),
 • Study monitoring page (on this page you can write down if you have been studying regularly – every box corresponds to a day of the month. At the top of the page write down the name of the month and tick the days when you have been studying Polish),
 • Dictionary page (on this page you should write down all the new words you have learnt, including example sentences, where you use the words in context. That will help you memorise the new vocabulary better. This way, you will also create your own dictionary of the most useful words and phrases),
 • Flashcards page (this page will allow you to create your own flashcards to study words or grammar. On one side of the flashcard write down a word or a grammar rule, and on the other side put an example of how to use it. If you want, you can also write down the translation of the word/phrase or a helpful note in your native language. What is more, you can draw a picture which represents the meaning of the word).
 • Notes page (on this page you can write down your notes, for example words which you want to look up in a dictionary, exercises, questions for your teacher, grammar notes or whatever else you can think of).

After printing you can bind your planner or put it in a ring binder.  This way you will create  your own learning materials that respond to your needs.

While buying this product you will also get an access to the private group on Facebook where you can ask questions about the Polish language.

Hello Polish! © 2018-2022