Downloads:

Myślę_o_urlopie_A1_PDF

Dialog 1
– Gdzie i kiedy byłaś ostatnio na urlopie?
– W Andaluzji, w kwietniu.
– O, ja też myślę o urlopie w Hiszpanii! I co robiłaś?
Leżałam na plaży, pływałam w morzu i jeździłam po regionie.
– Super. Marzę o takim odpoczynku.

Dialog 2
– Byliście na urodzinach Ani?
– Tak. Zorganizowała imprezę w lokalu.
– Gdzie?
– W pubie w centrum miasta, przy ulicy Brackiej.
Szkoda, że nie mogłam tam być. Byłam wtedy na ważnej konferencji w Poznaniu.

Dialog 3
Spotkałam się wczoraj z Kaśką. Rozmawiałyśmy o różnych rzeczach: o jej problemach w pracy, o jej nowym chłopaku, o jej podróżach.
– Rozmawiałyście tylko o niej?
– Nie. Opowiedziałam jej o egzaminie z polskiego, o swoich planach na lipiec i o swoim nowym mieszkaniu.

Dialog 4
– Uczę się polskiego kilka lat i czytam już prasę po polsku. Czytam wszystko w internecie. Ostatnio czytałam o wyborach w Polsce i o Nagrodzie Nobla dla Olgi Tokarczuk.
– To polecam ci portal www.culture.pl. Jest tam dużo informacji o Polsce i Polakach, o polskiej kulturze – o literaturze, sztuce, architekturze, muzyce i filmie.
– Dzięki!

Słownictwo:

PL – EN / ES / RU

na urlopie – on holiday / de vacaciones / в отпуске
w kwietniu – in April / en abril / в апреле
myśleć (myślę, myślisz) o + Msc. – to think about / pensar en / думать о
leżeć (leżę, leżysz) na plaży – to lie on the beach / estar en la playa / лежать на пляже
pływać (pływam, pływasz) w morzu – to swim in the sea / nadar en el mar / плавать в море
jeździć (jeżdżę, jeździsz) – to go (by means of transport) / ir (con un medio de transporte) / ездить
marzyć (marzę, marzysz) o + Msc. – to dream about / soñar con / мечтать о
odpoczynek – rest / descanso / отдых
na urodzinach – at the birthday party / en la fiesta de cumpleaños / на дне рождения
impreza – party / fiesta / вечеринка
lokal – restaurant, café, pub or bar / cafetería, restaurante, bar / кафе, ресторан, бар и т.п.
szkoda, że – it’s a pity that / es una lástima que / жаль, что
móc (mogę, możesz) – can / poder / мочь
ważny – important / importante / важный
spotykać się (spotykam się, spotykasz się) – to meet / quedar, encontrarse / встречаться
wczoraj – yesterday / ayer / вчера
różny – different / diferente / разный
rzeczy – things / cosas / вещи
chłopak – here: boyfriend / aquí: novio, pareja / здесь: бойфренд
podróż – travel, journey / viaje / путешествие
tylko – only / sólo / только
o niej – about her / de ella / о ней
opowiadać (opowiadam, opowiadasz) o + Msc. – to talk about / contar de / рассказывать o
lipiec – July / julio / июль
mieszkanie – flat / piso / квартира
prasa – press / prensa / пресса
wszystko – everything / todo / всё
ostatnio – recently / recientemente / в последнее время
wybory – elections / elecciones / выборы
Nagroda Nobla – Nobel prize / el premio Nobel / Нобелевская премия
polecać (polecam, polecasz) + B. – to recommend / recomendar / советовать, рекомендовать
sztuka – art / arte / искусство

Komentarz:

W dialogach są formy miejscownika (locative):

(byłaś) na urlopie, w Andaluzji, w kwietniu, (myślę) o urlopie, w Hiszpanii, (leżałam) na plaży, (pływałam) w morzu, (jeździłam) po regionie, (marzę) o odpoczynku, (byliście) na urodzinach, w lokalu, w pubie, w centrum, przy ulicy Brackiej, (byłam) na ważnej konferencji, (byłam) w Poznaniu, (rozmawiałyśmy) o różnych rzeczach, o jej problemach, w pracy, o jej nowym chłopaku, o jej podróżach, o niej, (opowiedziałam) o egzaminie, o swoich planach, o swoim nowym mieszkaniu, w internecie, (czytałam) o wyborach, w Polsce, o Nagrodzie Nobla, o Polsce, o Polakach, o polskiej kulturze, o literaturze, o sztuce, o architekturze, o muzyce, o filmie.

Jak widzicie, miejscownik występuje zawsze z przyimkiem (preposition). Miejscownika używamy bardzo często, dlatego warto go znać. Odpowiada na pytania: gdzie? kiedy? oraz: w, na, po, o, przy kim/czym?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hello Polish! © 2018-2021